Monday , December 5 2022

Relansarea productiei industriale sucevene, constatata luna de luna de statisticieni

Produc]ia industrial\ a crescut `n mai fa]\ de luna corepsunz\toare a anului trecut a crescut cu 12% n cifra de afaceri din industria a crescut de asemenea, `n mai a.c. fa]\ de aceea[i lun\ din 2010, cu 24,5% n au crescut `n prima parte a anului [i exporturile dar importurile au `nregistrat o cre[tere [i mai mare, cu 33,4% fa]\ de anul trecut
Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n luna mai a acestui an, indicele produc]iei industriale, serie brut\, în jude]ul Suceava, pentru unit\]ile cercetate statistic – e[antion reprezentativ la nivel de ]ar\, serie brut\, a fost de 112,0%. ~n perioada 1.01 – 31.05.2011 indicele produc]iei industriale, serie brut\, fa]\ de aceea[i perioad\ a anului 2010, a fost de 102,4%.
Conform aceleia[i surse, indicele valoric al cifrei de afaceri pentru întreprinderile cu activitate principal\ de industrie din jude]ul Suceava, pentru unit\]ile observate statistic, a fost de 124,5% în luna mai 2011 comparativ cu luna mai 2010.
~n perioada 1.01-31.05.2011 indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principal\ de industrie, fa]\ de aceea[i perioad\ a anului 2010, a fost de 111,7%.
~n prima parte a acestui an au crescut [i exporturile cu c=teva procente `ns\ importurile au crescut [i mai mult. Astfel, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Na]ional\ a V\milor [i a datelor colectate de Institutul Na]ional de Statistic\ din declara]iile statistice INTRASTAT,  exporturile calculate în pre]uri FOB au totalizat `n jude], în luna martie 2011, 21.705 mii euro, fiind mai mari cu 6,8% fa]\ de luna februarie 2011 [i cu 6,4% mai mari  fa]\ de luna martie 2010.
În primul trimestru din anul 2011, în cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afla pe locul 5 din punct de vedere al volumului exportului de m\rfuri , de]inând 14,0% din volumul exporturilor de m\rfuri efectuat la nivel de regiune. Astfel, jude]ul Suceava este devansat de jude]ele: Ia[i (care a exportat 26,0% din total volum exporturi la nivel de regiune), Neam] (19,7%), Bac\u (17,4%), Boto[ani (14,2%), un volum mai mic al exporturilor înregistrandu-se în jude]ul Vaslui (8,7% din total volum exporturi la nivel de regiune Nord-Est).
Pe de alt\ parte, `n cadrul aceleia[i regiuni, jude]ul Suceava se afl\ pe locul 3 din punct de vedere al volumului importurilor de m\rfuri înregistrat în luna martie 2011, de]inând 16,8% din total importuri la nivel de regiune. În perioada ianuarie-martie 2011, volumul importului de m\rfuri (75.771 mii euro) a avut o cre[tere cu 33,4% fa]\ de volumul importului înregistrat în primele trei luni din anul 2010.
În primul trimestru din anul 2011, în cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afla pe locul trei din punct de vedere al volumului importurilor de m\rfuri, de]inând 17,0% din total importuri la nivel de regiune. Astfel jude]ul Suceava este devansat de jude]ele Ia[i (care de]ine 31,4% din total volum importuri la nivel de regiune Nord-Est), Bac\u (17,4%), un volum al importurilor mai mic înregistrându-se în jude]ele: Neam] (cu 16,2% din total volum importuri la nivel de regiune), Boto[ani (11,2%) [i Vaslui (cu 6,8%).
În perioada ianuarie – martie 2011, din jude]ul Suceava s-au exportat m\rfuri în valoare de 63.841 mii euro. În aceea[i perioad\ volumul importurilor a fost de 75.771 mii euro, înregistrându-se astfel  un deficit comercial de 11.930 mii euro.
În luna martie 2011 gradul de acoperire al importurilor cu exporturi a fost de 72,6%, mai mic cu 15,6% fa]\ de cel înregistrat în luna februarie 2011 [i cu 19,5% fa]\ de cel înregistrat în luna martie 2010. Gradul de acoperire al importurilor cu exporturi în jude]ul Suceava în luna martie 2011, s-a situat la un nivel inferior celui na]ional, care a fost de  82,3%. (N. RO{CA)

Vezi si

Podul de la Praxia va fi reabilitat anul viitor

Anul viitor vor demara lucrările de reabilitare a podului de la Praxia, situat pe un …