Thursday , February 9 2023

Rapitorii tigancusei din Bosanci ram=n `n arest

Dumitru L\c\tu[u, Mure[ L\c\tu[u, Florin O]el [i Constantin St\nescu, b\rba]ii implica]i `n scandalul r\pirii unei feti]e de etnie rom\, r\m=n `n continuare `n spatele gratiilor dup\ ce Tribunalul Suceava a respins recursul formulat de ace[tia
~n cursul zilei de ieri, magistra]ii de la Tribunalul Suceava au hot\r=t ca cei patru b\rba]i de etnie rom\, acuza]i  sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de lipsire de libertate în mod ilegal, s\ r\m=n\ `n arestul preventiv al IPJ Suceava, `n ciuda recursului formulat de ace[tia.
~nc\ de la primele ore ale dimine]ii, la Palatul de Justi]ie din Suceava s-au adunat cu mic cu mare, zeci de cet\]eni de etnie rom\ ce au venit s\-i sus]in\ pe cei patru aresta]i. De[i erau `nc\tu[a]i, inculpa]ii nu p\reau deloc deranja]i de acest lucru [i erau foarte veseli [i senini, glumind `ntre ei [i f\c=ndu-le diverse semne persoanelor prezente `n sal\. Avoca]ii celor acuza]i de r\pire au f\cut tot ce le-a fost cu putin]\ s\-i `nduplece pe judec\tori s\-i elibereze pe aresta]i. Drept urmare, ace[tia [i-au preg\tit un lung discurs, ce `n mare parte nu avea leg\tur\ cu obiectul cauzei discutate, fapt ce i-a determinat pe judec\tori s\ intervin\ de mai multe ori. Ap\r\torii au ]inut s\ precizeze c\ temeiurile arest\rii preventive nu mai exist\ sau `n cel mai r\u caz ele s-au modificat [i drept consecin]\, inculpa]ii ar trebui elibera]i. ~n linii mari ap\rarea s-a bazat pe faptul c\ declara]iile martorilor sunt contradictorii [i c\ ele nu ar exprima adev\rul. De asemenea, s-a mai ar\tat c\ feti]a care a fost r\pit\, Paula St\nescu, a fost b\gat\ la `naintare `mpotriva celor patru pentru a se `ncerca inducerea `n eroare a organelor de urm\rire penal\. Avocatul a mai ]inut s\ arate c\ nu sunt indicii temeinicie ce ar duce la demonstrarea faptului c\ inculpa]ii ar trebui judeca]i `n stare de arest preventiv. Judec\torii nu s-au l\sat `ns\ impresioan]i de pledoaria avoca]ilor [i nici de faptul c\ concubina lui L\c\tu[u Dumitru este `ns\rcinat\ `n luna a noua [i prin urmare trebuie s\ nasc\. Din cei patru cet\]eni de etnie rom\, trei au antecedente penale, fiind cerceta]i [i condamna]i `n trecut pentru infrac]iunile de furt [i t=lh\rie.
Conform variantei oficiale, mai mul]i ]igani din T=rgu Neam], `n frunte cu Dumitru L\c\tu[u, au venit pe data de 17 septembrie la Bosanci s\ serbeze aniversarea fiicei lor, Vanesa, m\ritat\ cu un t=n\r din localitatea sucevean\. Petrecerea a degenerat `n scandal dup\ ce Diamant St\nescu, fiul lui Aleodor, s-a `nfuriat pe oapspe]ii de la Neam] fiindc\ mireasa lui de la T=rgu Neam] a fost luat\ `napoi de p\rin]i [i i s-au cerut [i bani pentru a o primi `napoi. Cei din T=rgu Neam], v\z=nd c\ Mercedesul cu care veniser\ era lovit de gazdele recalcitrante, au decis s\ plece. Pe drum `ns\ au conceput planul de r\zbunare. V\z=nd pe uli]\ dou\ tinere pirande, care veneau agale, pe jos, au decis s\ dea totul pe una. Au aburcat `n ma[in\ pe una dintre acestea, dar pentru c\ aceasta avea un copil ag\]at de fuste, care a `nceput s\ pl=ng\, au l\sat-o jos [i au `n[f\cat-o pe cea de-a doua – Paula St\nescu, de 13 ani, care, `n ciuda v=rstei fragede, este proasp\t c\s\torit\, desigur, dup\ legile ]ig\ne[ti. Dumitru L\c\tu[u l-a sunat pe fratele tinerei, [i i-a spus c\ dac\ nu scoate repede 1000 de lei, nu o s\ o mai dea `napoi pe fat\. A urmat un apel la 112 iar ma[ina `n care se aflau cei patru r\pitori de la T=rgu Neam] a fost interceptat\ de poli]i[tii din cadrul Sec]iei de Poli]ie Bosanci, care au identificat autoturismul în apropierea iazului de la Cump\r\tura, în ma[in\ fiind persoanele suspecte [i fata. Pentru c\ indivizii din T=rgu Neam] aveau limbaj [i gestic\ agresive, pentru imobilizarea lor, un agent de poli]ie, dup\ folosirea soma]iilor legale de mai multe ori, a tras dou\ focuri de avertisment în plan vertical. (Paul BONDAR)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …