Thursday , September 29 2022

~PS Pimen si Gheorghe Flutur au promis sprijinirea celor sase familii afectate de uriasul incendiu de la Cornu Luncii

Incendiul izbucnit s=mb\t\ care a afectat [ase gospod\rii din Cornu Luncii a necesitat mobilizarea echipajelor de pompieri din patru zone ale jude]ului Suceava, care au intervenit cu 13 ma[ini speciale [i cu zeci de ofiteri [i subofiteri n eforturile pompierilor suceveni au fost sprijinite de o delega]ie de pompieri maghiari care tocmai tranzita zona respectiv\ n Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, ~nalt PreaSfin]ia Sa Pimen Suceveanul [i pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur au vizitat familiile sinistrate, primul anun]=nd c\ Biserica va sprijini reconstruc]ia caselor, a[a cum a mai f\cut [i `n alte situa]ii cu familii sinistrate, iar al doilea don=nd bani familiilor nenorocite de foc
Echipaje de pompieri din F\tliceni, Suceava, Gura Humorului [i Solca, ajutate de membri ai unei delega]ii de pompieri din Ungaria, au lucrat cot la cot `ntr-o ac]iune de amploare pentru stingerea unui incendiu grav izbucnit s=mb\t\ `n comuna Cornu Luncii.
Apelul de urgen]\ a fost primit `n jurul orei 11.00, iar Deta[amentul de pompieri din F\lticeni s-a deplasat primul la grupul de locuin]e particulare cuprinse de fl\c\ri. Inspectorul [ef al ISU Suceava a ordonat apoi deplasarea, `n sprijin, la locul incendiului a unor for]e [i mijloace de la Deta[amentul Suceava, Garda de Interven]ie Gura Humorului [i Garda de Interven]ie Solca.
Av=nd `n vedere amploarea [i violen]a incendiului, la fa]a locului au fost deplasate 9 autospeciale,  2 ACI si 2 autorurisme, cu 3 ofiteri si 41 subofiteri,1 autosanitar\ de la Sta]ia de Ambulan]\ F\lticeni, 3 echipaje de poli]ie [i gruparea mobil\ a IPJ Suceava. La interven]ie au participat din proprie ini]iativ\, cu 3 autospeciale, [i membrii unei delega]ii de pompieri din Republica Ungar\, delega]ie care se afla `n tranzit prin jude]ul Suceava c\tre Republica Moldova, pentru a participa la un exerci]iu interna]ional de protec]ie civil\.
Fl\c\rile au afectat [ase gospod\rii. Patru acoperi[uri au ars complet, la fel [i [ase anexe ale caselor. Din fericire, nu s-au `nregistrat victime cauzate direct de incendiu, dar au fost nou\ persoane c\rora li s-a acordat primul ajutor medical calificat pentru atac de panic\.
La locul evenimentului s-au deplasat Prefectul jude]ului [i Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur. Pompierii au stabilit drept cauz\ probabil\ a incendiului jarul [i sc=nteile c\zute de la o sob\ care func]iona nesupravegheat\, pe materiale combustibile. Volumul [i valoarea pagubelor sunt `nc\ `n curs de stabilire. Colonelul Cristian Hociug, responsabilul de rela]ii publice al ISU Suceava, a declarat c\ pompierii au reu[it lichidarea incendiului `n jurul orei 16.00.
Fiecare familie afectat\ de incendiul de s=mb\t\, 27 august, a primit c=te 1.000 de lei din partea pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur care a fost ieri diminea]\ la familiile din Cornu Luncii. Dona]ia de 6.000 de lei pentru cele [ase familie a fost f\cut\ `n nume propriu. Gheorghe Flutur a promis c\-i va ajuta pe cei afecta]i de incendiu [i cu materiale de construc]ii [i for]\ de munc\ pentru refacerea locuin]elor. Pre[edintele Consiliului Jucde]ean a precizat c\ va face un inventar al bunurilor materiale necesare pentru reconstruc]ia caselor afectate de incendiu.
~n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\, respectivele familii au fost vizitate [i de arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, ~nalt PreaSfin]ia Sa Pimen. Pimen Suceveanul le-a promis oamenilor c\ le va oferi materialul lemnos necesar pentru reconstruc]ia caselor. De altfel, nu este prima dat\ c=nd Biserica se implic\ pentru ajutorarea mai multor familii sinistrate, cele mai mediatizate cazuri fiind legate de familii afectate de ploile [i inunda]iile din anii trecu]i.
Colonelul Ion Burlui, inspector [ef al ISU Suceava, a mul]umit colegilor maghiari pentru sprijinul acordat `n stingerea incendiului de la Cornu Luncii. Delega]ia maghiar\ se afla `n tranzit prin jude]ul Suceava pentru a participa la un exerci]iu interna]ional de protec]ie civil\.
„Aceasta era format\ din 20 de persoane care `ncadrau o autospecial\ cu ap\ [i spum\, o autospecial\ [i alte mijloace tehnice, [i era `nso]it\ de un autoturism antemerg\tor de la ISU Suceava. Itinerariul de deplasare obliga la tranzitarea localit\]ii Cornu Luncii, dinspre Gura Humorului spre Ia[i. ~nt=mplarea a f\cut ca, `n timp ce for]ele [i mijloacele noastre de stingere ac]ionau la incendiu, delega]ia pompierilor maghiari s\ treac\ prin zona de ac]iune”, a declarat colonelul Ion Burlui.
Se pare c\ amploarea incendiului i-a convins pe pompierii maghiari s\ `ntrerup\ programul oficial. Ace[tia au fost nevoi]i, pe timpul interven]iei, s\ p\trund\ `ntr-una dintre locuin]ele incendiate, de unde au evacuat dou\ butelii de aragaz, care riscau s\ explodeze. De asemenea, au acordat primul ajutor medical calificat celor nou\ persoane care au suferit atacuri de panic\ din cauza incendiului, al\turi de echipajul de la Sta]ia de Ambulan]\ F\lticeni.
„Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava aduce mul]umiri colegilor pompieri din delega]ia ungar\ pentru camaraderia, altruismul [i profesionalismul de care au dat dovad\ `n lupta cu fl\c\rile, [i `i invit\ la Suceava `ntr-un schimb de experien]\, cu proxima ocazie”, a mai declarat inspectorul [ef ISU. (Andreea DIACONU, Dan PRICOPE)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …