Wednesday , October 5 2022

Proxeneta de 20 de ani din comuna Satu Mare, ram=ne dupa gratii

Diana Anamaria {cheul, `n v=rst\ de doar 20 de ani, `ncarcerat\ pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de trafic de minori [i de constituire a unui grup infrac]ional organizat, r=m\ne `n continuare `n spatele gratiilor dup\ ce Tribunalul Suceava a respins ca nefondat\ cererea acesteia de revocare a m\surii arest\rii preventive

T=n\ra originar\ din comuna Satu Mare a fost trimis\ `n judecat\ `n cursul lunii mai, a.c., ea fiind cercetat\ pentru faptul c\ ar fi obligat mai multe minore s\ se prostitueze `n Grecia. Zilele trecute, inculpata s-a `nf\]i[at `n fa]a instan]ei cer=nd judec\torilor s\ fie cercetat\ `n stare de libertate. Ace[tia au considerat `ns\ c\ suceveanca de 20 de ani reprezint\ un pericol social concret [i au respins ca nefondat\ cererea de revocare a m\surii arest\rii preventive, respectiv de `nlocuire a acestei m\suri cu cea a oblig\rii de a nu p\r\si ]ara.
~n acest dosar mai este cercetat [i Vasile Ionel Bulceag, cel despre care se crede c\ ar fi racolat fete din jude] [i le-ar fi trimis `n Grecia, unde Diana Anamaria {cheul `mpreunc\ cu concubinul ei, Ilie Florin Boicu le-ar fi obligat apoi s\ se prostitueze. Bulceag a fost [I el arestat, `ns\ a fost eliberat din arest, `n urma cererii formulate pe data de 7 octombrie. La acea dat\ judec\torii le-au dat credit avoca]ilor t=n\rului acuzat de trafic de minori care au sus]inut c\ acesta nu are nicio implica]ie `n re]eaua ce racola fete care erau ulterior obligate s\ se prostitueze `n str\in\tate, el fiind un simplu [ofer. De asemenea, inculpatul s-a ap\rat atunci, declar=nd c\ nu [tia ce urma s\ se `nt=mple cu fetele pe care el le transporta.
Potrivit rechizitoriului, Bulceag racola minore pe care, prin promisiuni false care constau `n oferirea unui loc de munc\ în baruri ca osp\t\ri]e, urma s\ le transporte în Grecia, de unde s\ fie preluate, g\zduite si apoi traficate de Boicu [i concubina acestuia, Diana Anamaria {cheul. ~n acest sens, inculpatul i-ar fi promis acum doi ani minorei Alexandra N., care la acea vreme avea 17 ani, un loc de munc\ `n Grecia, unde ar fi urmat s\ lucreze ca osp\t\ri]\ la un bar pentru suma de 800 de euro pe lun\. Bulceag i-a spus minorei c\-i va asigura contravaloarea transportului pân\ în Grecia, f\r\ ca aceasta s\ fie nevoit\ s\-i restituie banii, [i c\, fiind minor\, o va ajuta s\ ias\ din ]ar\ f\r\ acordul expres al mamei sale. Astfel, la jum\tatea lunii mai a anului 2009, fata a fost transportat\ de c\tre Bulceag Vasile Ionel, cu un autoturism înmatriculat în Grecia, care, pentru ca minora s\ poat\ ie[i din ]ar\, a oferit o sum\ de bani poli]i[tilor de frontier\. Ajuns\, `n Grecia, t=n\ra a fost preluat\ de Boicu [i de Diana Anamaria {cheul [i ullerior a fost obligat\ s\ între]in\ rela]ii sexuale cu clien]ii g\si]i de cei doi inculpa]i. Fata ar fi `ncercat de mai multe ori s\ fug\ `ns\ a fost prins\ de fiecare dat\ [i for]at\ din nou s\ se prostitueze de c\tre cei doi proxene]i aminti]i mai sus. (Paul BONDAR)

Vezi si

Caravana mobilă pentru testarea gratuită HPV a femeilor va fi luna aceasta în Stulpicani, Frătăuții Vechi și Noi, Broșteni și Straja

Femeile cu vârsta între 25 și 64 de ani se pot prezenta doar cu buletinul …