Friday , March 31 2023

Protest inedit al profesorilor ramasi fara lefuri

N dou\ sute de cadre didactice s-au plimbat `n cerc, timp de o or\, `n jurul Palatului Administrativ n „am avertizat c\ nu au aprobare pentru protest sau pentru pichetare. Ceea ce au f\cut `n zona Prefecturii nu se `ncadreaz\ `n niciuna din formele men]ionate de lege ca fiind proteste”, a declarat purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi Suceava, c\pitan Bogdan Cornaci n greva a continuat, ieri, `n peste 30 de unit\]i de `nv\]\m=nt din municipiile Suceava [i Vatra Dornei, `n timp ce `n unit\]i din Gura Humorului s-au reluat cursurile n dac\ se vireaz\ bani din trimestrul IV pentru plata salariilor, profesorii sunt dispu[i s\ reintre la ore, sus]ine Constantin Cernica, pre[edintele Sindicatului Spiru Haret n Sindicatul Bucovina R\d\u]i declan[eaz\ conflictul de munc\, stabilind ac]iuni de protest pentru sf=r[itul anului [colar

Peste dou\ sute de cadre didactice din Suceava au protestat, ieri, `n zona Palatului Administrativ, iar din cauz\ c\ nu aveau aprobare pentru miting s-au plimbat `n cerc, timp de peste o or\. Aceast\ form\ de protest a fost denumit\ de unii reprezentan]i ai profesorilor ca fiind un „miting mut”, scopul declarat fiind cel de a evita sanc]ionarea de c\tre organele de ordine `ntruc=t nu a fost dat\ aprobare pentru acest protest. Din c=te se pare, cadrele didactice care au organizat acest „miting mut” [i-au atins scopul. „Noi am avertizat c\ nu au aprobare pentru protest sau pentru pichetare. Cu toate acestea, ceea ce au f\cut `n zona Prefecturii nu se `ncadreaz\ `n niciuna din formele men]ionate de lege ca fiind proteste”, a declarat purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean Suceava, c\pitan Bogdan Cornaci, ad\ug=nd c\ nu are cuno[tin]\ ca s\ se fi dat vreo sanc]iune profesorilor. Timp de o or\, ace[tia au `nconjurat cl\direa Prefecturii Suceava [i, f\r\ s\ scandeze niciun fel de lozinci, au mers prin zona Parcului Central situat\ `n imediata vecin\tate a Catedralei romano – catolice. La un moment dat, c=]iva dintre profesori au urcat ca s\ discute cu prefectul Sorin Popescu tot despre problema neachit\rii unor drepturi salariale. Printre cei care au urcat la etajul al doilea al Palatului Administrativ ca s\ discute cu prefectul a fost [i vicepre[edintele Sindicatului Jude]ean ~nv\]\m=nt „Spiru Haret” Suceava, Dumitru Irimia. El a declarat c\ greva a continuat, ieri, `n peste 30 de unit\]i de `nv\]\m=nt din municipiile Suceava [i Vatra Dornei, `n timp ce `n unit\]i din Gura Humorului s-au reluat cursurile.
El a spus c\ p=n\ `n prezent nu s-a primit niciun r\spuns din partea autorit\]ilor cu privire la g\sirea unei solu]ii pentru achitarea integral\ a salariilor angaja]ilor din `nv\]\m=ntul preuniversitar sucevean, iar din acest motiv greva continu\. Dumitru Irimia a precizat c\, `n cursul zilei de miercuri, va avea loc o consultare a liderilor zonali pentru a se vedea dac\ se continu\ sau se suspend\ greva cadrelor didactice sau se adopt\ alte forme de protest precum pichetarea Prefecturii sau organizarea unor mitinguri. Cadrele didactice sucevene din peste 30 de unit\]i de `nv\]\m=nt din municipiile Suceava [i Vatra Dornei s-au aflat, luni, `n cea de-a patra zi a grevei, nemul]umite c\ nu au primit integral salariile aferente lunii februarie.
N Dac\ se vireaz\ bani din trimestrul IV pentru plata salariilor, profesorii sunt dispu[i s\ reintre la ore, sus]ine Constantin Cernica
Constantin Cernica, pre[edintele Sindicatului Spiru Haret Suceava, a ar\tat ieri c\  dac\ se va pune `n aplicare solu]ia preconizat\, de a se aduce bani pentru plata salariilor din trimestrul VI `n trimestrele I [i II, se va renun]a pe moment la proteste, dasc\lii urm=nd s\ intre la ore. El a mai ar\tat c\ `n cursul zilei de ieri, pentru a se asigura legalitatea unei pichet\ri prefigurate  pentru data de 24 martie, a fost depus\ o solicitare `n acest sens, la Prim\rie. La pichetarea de joi ar urma s\ participe 400 de cadre didactice.
Constantin Cernica a mai ad\ugat c\, pentru a fi rezolvat\ chiar [i la modul provizoriu anun]at problema salariilor angaja]ilor din `nv\]\m=ntul preuniversitar sucevean, este nevoie de acordul Ministerului Finan]elor. „R\m=ne de v\zut dac\ acesta `[i va da acordul sau nu. Dac\ se va accepta aceast\ solu]ie, se vor suspenda imediat protestele [i se va intra la ore, urm=nd ca eventual acestea s\ fie reluate `n luna mai, fiindc\, dup\ calculele noastre, atunci vom r\m=ne iar\[i f\r\ bani. F\r\ s\ mai vorbim despre faptul c\ ar urma trimestrul III, c=nd angaja]ii din `nv\]\m=nt intr\ `n concediu”, a comentat liderul sindical. C=t prive[te modul `n care se va rezolva problema din toamn\, sindicali[tii mizeaz\ pe cele dou\ rectific\ri care ar putea prevederile bugetare `n baza c\rora se pl\tesc salariile.
N Membrii Sindicatului Bucovina R\d\u]i au decis s\ nu `ncheie anul [colar `n cazul `n care nu vor fi pl\tite salariile
La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, `n cadrul Sindicatului Bucovina R\d\u]i din `nv\]\m=ntul preuniversitar a fost realizat un referendum cu privire la op]iunile ce sunt avute `n vedere de c\tre profesorii membri de sindicat  care nu [i-au primit salariile aferente lunii februarie. Gheorghe {orodoc, liderul sindicatului r\d\u]ean a declarat c\ cei 2600 de membri ai structurii sindicale au votat `n propor]ie de 65% pentru netrecerea notelor `n catalog, 75% dintre profesori au optat pentru ne`ncheierea situa]iei la `nv\]\tur\, 80% s-au declarat `n favoarea declan[\rii unei greve generale `n perioada 15-17 iunie, iar 92% au fost de acord s\ participe la grev\ din solidaritate pentru colegii lor. S-au discutat [i alte propuneri precum grev\ `n perioada 6-17 iunie sau intrarea `n grev\ japonez\.
„Analiz=nd rezultatele se constat\ c\ la nivelul Sindicatului Bucovina R\d\u]i sunt asigurate condi]iile impuse de lege pentru declan[area conflictului de munc\ din cauza neasigur\rii fondurilor necesare pentru plata integral\ a salariilor pentru luna `n curs [i cele ce vor urma. Sindicatul va face notific\rile necesare fa]\ de cele constatate” a declarat Gheorghe {orodoc.
Liderul sindicatului Bucovina R\d\u]i a detaliat hot=r=rea luat\, spun=nd c\ toate m\surile care au `ntrunit peste 50% din voturi  la referendumul organizat, vor fi avute `n vedere `n cadrul conflictului de munc\ ce va fi declan[at, la finalul anului [colar. (Adelina TALPALARIU, Dan PRICOPE)

Vezi si

Social-democrații și-au stabilit candidaţii pentru primăriile Suceava, Rădăuţi şi Vatra Dornei. Organizația municipală PSD Suceava are șef nou, interimar

Vineri, 31 martie 2023, s-a întrunit Biroul Județean al PSD Suceava. În cadrul şedinţei au …

No comments

  1. daca astia nu incheie anul scolar la elevi trebuie dat in judecata sindicatul si individual fiecare profesor pentru neindeplinirea atributiilor de servici care in penal se cheama abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Sa de-a cineva banii inapoi pentru cit au cheltuit parintii intr-un an cu copii

    • ha ha ha… cine poate obliga profesorii sa faca o munca pentru care nu sunt platiti? ei nu protesteaza pentru ca nu ar avea ceva mai bun de facut, ci pentru ca le-a fost incalcat un drept fundamental. Nici eu nu as munci fara sa fiu platita. Sa inteleg ca tu da?

  2. macar la mihai eminescu nu se face greva. noi am mers si mergem in continuare la scoala, profesorii nostri nu au degand sa faca nicio greva.ei cum pot veni la scoala,chiar daca nu si-au primit salariile sau doar o parte din ele. ei pot veni la ore,dar altii nu.

    • Pentru ca fac altii greva pentru colegii de la Mihai Eminescu!

    • Chiar nu stii de ce vin inca la cursuri cei de la Mihai Eminescu ? Primesc cadouri consistente si au din ce trai…si sunt foarte egoisti. Unde este solidaritatea in invatamant ? De aceea cei din invatamant nu vor obtine nimic. Mai bine s-ar desfiinta sindicatele din invatamant

  3. “membrii sindicatului radauti ” nu protesteaza ci isi bat joc de elevi…daca tot au degand sa protesteze sa faca o zi greva acolo…sa nu incheia situatia la invatatura sau altele mi sa pare o bataie de joc fata de elevi