Tuesday , March 21 2023

Proiecte europene de 19 milioane de lei, verificate in prima jumatate a anului de Oficiul de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Verificarea cererilor de finan]are pentru programele europene se realizeaz\ de Oficiul Jude]ean de Pl\]i pentru Dezvoltare Rural\ [i Pescuit (OJPDRP) Suceava. P=n\ la data de 30 iunie au fost primite [i verificate 52 cereri de plat\, `n valoare total\ de 19.403.204 lei.
Potrivit Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, 12 cereri de plat\ din cele verificate de OJPDRP au fost depuse de beneficiari publici [i 40 cereri de plat\ de c\tre beneficiari priva]i. Totodat\, [ase beneficiari priva]i au finalizat investi]iile, restul urm=nd a le finaliza `n perioada urm\toare. Este vorba de dou\ investi]ii `n exploata]ii agricole, dou\ investi]ii `n activit\]i forestiere, una `n unit\]i de procesare a c\rnii [i una `n agroturism. (D.P.)

Vezi si

Trei liceeni din județul Suceava s-au calificat la etapa internațională a Olimpiadei de Literatură și Limbă Polonă, din Varșovia

În weekendul 16-18 martie a.c., Suceava a găzduit etapa națională a olimpiadei de limba polonă …