Wednesday , September 28 2022

Programul trenurilor de epoca ce vor circula, saptamana viitoare, in judetul Suceava

Trenul de epoc\ va circula `ntre 8 [i 15 august de la Gara Burdujeni c\tre Putna, Cacica [i Vatra Moldovi]ei. Av=nd `n vedere vechimea locomotivei [i a vagoanelor, trenul va circula cu o vitez\ de aproximativ 30 de km/h. Pentru a fi siguri c\ nu vor fi probleme, cei de la Societatea Feroviar\ de Turism au adus [i o locomotiv\ modern\ pentru a o ajuta, dac\ va fi nevoie, pe locomotiva cu aburi, veche de aproape un secol.
Potrivit unui comunicat al Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, C\ile Ferate Rom=ne a stabilit orarul dup\ care va circula trenul de epoc\ adus la Suceava `n cursul acestei s\pt\m=ni. Astfel, o prim\ rut\ va fi `ntre Suceava [i Putna [i retur, traseul pe aceast\ distan]\ put=nd fi parcurs `n zilele de 8, 10 [i 12 august. Cei ce vor s\ c\l\toreasc\ cu trenul de epoc\ pe aceast\ rut\ vor pleca din Suceava la ora 8.45 [i vor ajunge la Putna la ora 12.53. Dac\ vor s\ se `ntoarc\ cu acela[i tren, garnitura de epoc\ va pleca din Putna la ora 15.06 [i va ajunge `n Suceava la 19.04. Pe traseul Suceava – Putna, trenul va opri [i `n sta]iile din Dorne[ti, R\d\u]i [i Gura Putnei.
O alt\ rut\ stabilit\ pentru trenul de epoc\ este Suceava – Cacica – Gura Humorului – Vama – Vatra Moldovi]ei [i retur, acest traseu put=nd fi parcurs `n zilele de 9, 11 [i 13 august. Pentru acest traseu, trenul va pleca din gara Suceava la ora 9.05 [i va ajunge la Vatra Moldovi]ei la ora 14.52. Pentru traseul de la Vatra Moldovi]ei la Suceava, ora de plecare este 16.15, iar sosirea `n gara Burdujeni va fi la ora 20.41.
~n zilele de 14 [i 15 august, trenul de epoc\ va avea un traseu care s\ transporte pelerinii care vor veni la Basilica Minor din Cacica [i la M\n\stirea Putna. ~n cele dou\ zile trenul va pleca la ora 9.05 din gara Burdujeni [i va ajunge `n Cacica la 10.36. Dup\ o pauz\ de aproape trei ore, trenul va pleca din Cacica, la ora 13.26, c\tre Putna, unde va ajunge la 18.21, iar de la Putna trenul va pleca spre Suceava la ora 20.20 [i va ajunge `n gara Burdujeni la ora 00.18.
Trenul de epoc\ “Moldovi]a” este tractat de cea mai veche locomotiv\ pe aburi din Rom=nia, construit\ `n anul 1926 [i este format din cinci vagoane de epoc\, construite `ntre anii 1885 – 1890, respectiv un vagon po[t\, un vagon salon, [i c=te un vagon pentru clasele I, II [i III. Interioarele vagoanelor au fost ref\cute [i reconstruite `n totalitate dup\ modelul celor de la sf=r[it de secol XIX.
Prima curs\ a trenului pe ruta Suceava – Cacica a avut loc joi, 4 august, primii pasageri fiind pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, [i primarul Ion Lungu. C\l\toria de joi, de prob\, a durat o or\ [i jum\tate. Gheorghe Flutur a spus c\ pe 14 august, `n vagonul salon al trenului va c=nta Corul Madrigal. Trenul de epoc\ “Moldovi]a” are o capacitate maxim\ de 100 de persoane.
P=n\ `n momentul de fa]\ nu au fost stabilite cu exactitate traseele pe care va circula trenul de epoc\, `ns\ potrivit pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, inten]ia este ca acesta s\ parcurg\ traseele Suceava – Putna [i Suceava – Cacica – Vatra Moldovi]ei. Trenul va `ncepe s\ circule pe aceste trasee `ncep=nd de luni, 8 august, de la ora 9.00, [i p=n\ pe 15 august 2011. Pre[edintele CJ Suceava a declarat c\ `n situa]ia `n care vor exista solicit\ri pentru c\l\toriile cu trenul “Moldovi]a”, este posibil ca acesta s\ r\m=n\ `n jude]ul Suceava [i dup\ data de 15 august. Preciz\m c\ vagoanele trenului au fost reconstruite din vechile vagoane care erau `mpr\[tiate prin ]ar\, iar tot ce ]ine de partea de rulare este original, nefiind tehnologie modern\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Grupul Medical Provita deschide la Suceava Clinica NORD, în urma unei investiții de 2,5 milioane de euro 

Deschiderea Nord Suceava vine cu o serie de premiere în regiune, din punct de vedere …