Thursday , April 18 2024

Procent de promovare de 36% in urma celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat

N au promovat 397 candida]i, iar 675 au fost declara]i respin[i n contesta]iile depuse `n cursul dup\ amiezii de ieri vor fi solu]ionate `n intervalul 7-8 septembrie a.c., urm=nd ca rezultatele finale s\ fie afi[ate pe 9 septembrie

Rezultate slabe in judet la Bac-ul de toamna
Ieri au fost afi[ate rezultatele celor 1.230 de candida]i `nscri[i pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat. Potrivit datelor puse la dispozi]ie de purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului {colar Jude]ean, prof. Laura Hacman, au promovat doar 36% dintre cei prezen]i la probele Bacalaureatului. Rezultatele sunt foarte slabe, mai ales dac\ facem compara]ia cu prima sesiune, c=nd jude]ul nostru a fost lider pe ]ar\ dup\ rata de promovare de la Bacalaureat. Din cei 1.230 candida]i `nscri[i pentru aceast\ a doua sesiune, au promovat doar 397 candida]i, restul de 675, prezen]i la probele Bacalaureatului de toamn\, fiind respin[i. Cele mai mari probleme le-au ridicat probele la limba rom=n\ scris [i matematic\.
„Au promovat 397 candida]i, iar 675 au fost declara]i respins, al]i 158 sunt neprezenta]i [i patru elimina]i. Procentul de promovare a examenului de Bacalaureat din aceast\ sesiune este de 36%”, a declarat Laura Hacman.
Amintim c\ cei patru candida]i elimina]i au fost prin[i copiind la probele de matematic\, fiind vorba despre doi dintre candida]ii de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, [i cea scris\ de la limba rom=n\ – doi candida]i care au sus]inut proba la centrele de comunicare de la colegiile tehnice „Samuil Isopescu” [i „Petru Mu[at” Suceava.
Contesta]iile depuse `n cursul dup\ amiezii de ieri vor fi solu]ionate `n intervalul 7-8 septembrie a.c., urm=nd ca rezultatele finale s\ fie afi[ate pe 9 septembrie la cele patru centre de examen.
În urma primei sesiuni de Bacalaureat, din luna iulie a.c., au promovat 88,94% dintre candida]i, Suceava plas=ndu-se pe primul loc în ierarhia jude]elor dupa ratele de promovare înregistrate. (O. P.)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …