Tuesday , April 23 2024

Primaria Suceava ar putea cumpara o parte din apartamentele din blocurile 20, 21, 22 situate la iesirea din Suceava spre Falticeni

Prim\ria Suceava are `n vedere [i varianta de a cump\ra m\car o parte din apartamentele din blocurile 20, 21 [i 22, situate la ie[irea din Suceava spre F\lticeni. Primarul Ion Lungu a declarat c\ a avut o nou\ rund\ de discu]ii cu persoanele care au contractat apartamentele la `nceputul anilor 90. Conform cdelor spuse de Ion Lungu, sumele care ar trebui s\ le achite oamenii `n contul diferen]elor de lucr\ri ar mai trebui s\ achite sume `ntre 11.710 [i 48.703 euro conform unei expertize efectuat\ de firma Romcontrol. Potrivit lui Ion Lungu, `n aceast\ situa]ie exist\ trei variante pentru cele 45 de persoane care au pl\tit `n avans apartamentele la nivelul anilor 90 [i nu le-au mai primit la timp, la cheie. Prima ar fi aceea da a da banii, cea de-a doua este de a locui cu statut de chiria[i p=n\ c=nd se finalizeaz\ `n justi]ie acest aspect, chiria fiind de 25 de euro pe lun\. A treia variant\ este cea de a vinde locuin]ele c\tre prim\rie [i s\-[i recupereze m\car o parte din investi]ia ini]ial\. Conform celor spuse de primar, suma de care Prim\ria dispune pentru cump\rarea locuin]elor este de circa 200.000 de euro. Unii dintre proprietari, conform celor spuse de primar, s-au ar\tat interesa]i s\ pl\teasc\ sumele stabilite prin expertiz\, dar au cerut acceptul de plat\ `n rate, `n timp ce al]ii ar prefera s\ primeasc\ 15.000 – 17.000 de euro de la Prim\rie [i s\ renun]e definitiv la ideea de a mai avea un apartament nou `ntr-unul din aceste blocuri. (D.P.)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …