Wednesday , November 30 2022

Povestea unei tinere care a scapat de proxeneti, `n Grecia, “cumparata” de barbatul cu care s-a casatorit

O r\d\u]eanc\, minor\ atunci c=nd fusese ademenit\ `n Grecia de cunoscu]i [i obligat\ s\ se prostitueze, s-a c\s\torit cu salvatorul ei. Cei doi au `mpreun\ un copil [i au decis s\ `i  denun]e pe cei care au exploatat-o sexual pe t=n\ra femeie. Pe numele trafican]ilor de persoane s-au emis mandate de arestare `n lips\ iar t=n\ra le cere fiec\ruia c=te 10.000 de euro, desp\gubiri morale

Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT au dispus la `nceputul acestei s\pt\m=ni trimiterea `n judecat\ a lui Vasile Ionel Bulceag, de 26 de ani din R\d\u]i, pentru trafic de minori [i constituire de grup infrac]ional organizat. Anchetatorii au stabilit  c\ `n perioada mai – august 2009, `n baza unei `n]elegeri prealabile cu Diana Anamaria {cheul [i Ilie Florin Boicu au recrutat-o pe minora la acea vreme Alexandra N. din R\d\u]i, actualmente c\s\torit\ K.,  [i au trimis-o `n Grecia, unde aceasta a fost obligat\ s\ practice prostitu]ia.
Diana Anamaria {cheul, de 20 de ani, din comuna Satu Mare, este la r=ndul ei anchetat\ pentru constituire a unui grup infrac]ional organizat [i trafic de minori.
Potrivit rechizitoriului, Vasile Ionel Bulceag a lucrat o perioad\ de aproape patru ani în Grecia, unde s-a împrietenit [i a locuit un timp împreun\ cu Ilie Florin Boicu, de 25 de ani.  Dup\ întoarcerea în ]ar\, Bulceag s-a angajat s\ racoleze minore pe care, prin promisiuni false care constau `n oferirea unui loc de munc\ în baruri ca osp\t\ri]e, s\ le transporte în Grecia, de unde s\ fie preluate, g\zduite si apoi traficate  de Boicu [i concubina acestuia, Diana Anamaria {cheul, care urmau  s\ le scoat\ la „produs”, obligându-le s\ comit\ furturi de bunuri din magazine [i s\ se prostitueze în folosul lor.
~n cursul lunii mai 2009, Vasile Ionel Bulceag a racolat-o pe minora la acea vreme Alexandra N., în vârst\ de 17 ani, pe care a în[elat-o, propunându-i  s\ mearg\ în Atena `n Grecia, unde ar urma s\ lucreze ca osp\t\ri]\  la un bar pentru suma de 800 de euro pe lun\.
Bulceag i-a spus minorei c\-i va asigura contravaloarea transportului pân\ în Grecia, f\r\ ca aceasta s\ fie nevoit\ s\-i restituie banii, [i c\, fiind minor\,  o va ajuta s\ ias\ din ]ar\ f\r\ acordul expres al mamei sale.
De asemenea a rugat-o s\ mai caute si alte tinere,  colege de clas\ sau prietene cu ea, care ar fi interesate s\ lucreze ca osp\t\ri]e în Grecia împreun\ cu ea, pe care s-a oferit s\ le transporte în acelea[i condi]ii, cu autoturismul personal [i f\r\ s\ fie nevoite s\-i achite contravaloarea transportului sau a banilor pe care acesta urma s\-i dea la frontier\ pentru a le scoate din ]ar\ f\r\ s\ posede procurile necesare prin care se certific\ acordul p\rin]ilor, necesar ie[irii din ]ar\ a minorilor.
Astfel minora a fost u[or convins\ s\ accepte oferta [i s\ plece de acas\, f\r\ [tirea mamei ei, Bulceag asigurând-o c\ va rezolva cu ie[irea sa frauduloasa din ]ar\, fie cu ajutorul unei procuri semnate în fals de o alt\ persoan\ decât mama sa, fie prin tranzac]ionarea direct\ cu poli]istul de frontier\ de la punctul de ie[ire din ]ar\.
Astfel, la jum\tatea lunii mai a anului 2009, fata a fost transportat\  de c\tre  Bulceag Vasile Ionel, cu un autoturism înmatriculat în Grecia, care, pentru ca minora s\ poat\ ie[i din ]ar\, a oferit o sum\ de bani poli]i[tilor de frontier\.
Pe teritoriul elen, Ilie Florin Boicu a preluat-o pe t=n\r\, a transferat-o în autoturismul s\u [i i-a f\cut plata lui Vasile Ionel Bulceag pentru racolarea p\r]ii v\t\mate.
Dup\ ce a preluat-o pe minor\, Boicu a dus-o la domiciliul s\u din Atena unde, împreuna cu concubina sa, Diana Anamaria {cheul. Începând din ziua urm\toare, prin amenin]\ri cu acte de violen]\ [i profitând de imposibilitatea acesteia de a se ap\ra, fiind singur\, f\r\ bani, într-o ]ar\ str\in\, cei doi au exploatat-o pe minor\  prin obligarea la practicarea prostitu]iei [i la comiterea de furturi din magazine, în folosul lor.
Pe toata perioada [ederii la locuin]a celor doi, partea v\t\mat\ a fost obligat\ s\ între]in\ rela]ii sexuale cu clien]ii g\si]i de cei doi inculpa]i, care erau `n medie 6-7 pe zi.
Fata a încercat de mai multe ori s\ fug\, îns\ de fiecare dat\ a fost prins\ [i adus\ înapoi cu for]a de c\tre Ilie Florin Boicu [i concubina lui.
Dup\ trei luni,  t=n\ra a reu[it s\ se  întoarc\ în România, dup\ ce t=n\r –  A.G. K., i-a achitat lui Ilie Florin Boicu suma de 500 de Euro pentru ea, primind [i cartea de identitate real\ a acesteia.
N fata exploatat\ sexual cere c=te 10.000 de euro de la fiecare inculpat `n parte
Alexandra K. – fost\ N., s-a constituit parte civil\ în procesul penal cu suma de 30.000 euro, câte 10.000 euro de la fiecare inculpat în parte,  reprezentând daune morale.
În declara]ia dat\ la data de 19.05.2011, acesta a ar\tat c\  daunele morale solicitate reprezint\ trauma suferit\ de ea, ca minor\, în momentul în care a fost obligat\ s\ între]in\ rela]ii sexuale cu diver[i b\rba]i, dreptul la via]a [i libertatea sa sexual\ fiind puternic afectate.
A mai precizat c\ [i în prezent înc\ mai are co[maruri cu ororile la care a fost supus\ în perioada în care a fost traficat\, c\ înc\ se mai simte respins\ de comunitate, toate rudele [i to]i prietenii lor, cunoscând faptul c\ a fost obligat\ s\ practice prostitu]ia în Grecia, fiind supus\ [i în prezent oprobriului public din acest motiv.
Mai declar\ c\, atât ea, cât [i so]ul ei, tr\iesc permanent cu temerea c\ familia acestuia ar putea afla într-o zi afla în ce împrejur\ri acesta a cunoscut-o [i faptul c\ o perioad\ a fost obligat\ s\ practice prostitu]ia în Grecia. Legat de trecerea timpului, arat\ c\, indiferent cât timp ar trece, aceste lucruri nu pot fi uitate vreodat\ [i nicio sum\ de bani nu poate acoperi în mod real,  suferin]ele la care a fost, este supus\ [i exist\ riscul s\ mai fie supus\ în viitor.
Cât prive[te via]a sa [i a so]ului ei în Grecia, arat\ c\ au permanent temerea c\, într-o zi, inculpa]ii, direct sau prin persoane interpuse, [i-ar putea aduce la îndeplinire amenin]\rile cu acte de violen]\ [i chiar cu moartea pe care i le-au transmis permanent. De acest lucru nefiind afecta]i doar ei, ci  este afectat\ [i familia, respectiv p\rin]ii [i bunicii s\i, cât [i fratele ei în vârst\ de 17 ani, ai c\rui colegi [i prieteni [tiu la ce orori a fost supus\ sora lui.
Împreun\ cu so]ul ei are un b\ie]el în vârst\ de 9 luni [i se gândesc cu groaz\ c\, într-o zi, când va cre[te mare, fiul lor ar putea auzi de la rude sau de la prieteni, c\ în perioada în care mama sa era înc\ minor\, a fost obligat\ o perioad\ s\ practice prostitu]ia în Grecia [i în aceste condi]ii a cunoscut-o tat\l s\u.  În acest context, consider\ c\ suma de 30.000 de euro solicitat\ cu titlul de daune morale este modic\ [i reprezint\ o mic\ compensa]ie fa]\ de toate suferin]ele la care a fost supus\.
Vasile Ionel Bulceag este arestat `n lips\, la fel [i  Diana Anamaria {cheul `ncep=nd cu 29 aprilie 2011. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …