Friday , December 2 2022

Posibila relansare a pietei de constructii din Suceava

`n primul trimestru al acestui an s-au acordat cu 10% mai multe autoriza]ii de construc]ie fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut n ponderea cea mai mare – peste 75% din autoriza]ii – s-au acordat `n mediul rural

A[a cum statistic ne-am obi[nuit, Suceava a fost [i la sf=r[itul primului trimestru al acestui an `n topul jude]elor `n care se construie[te `n ciuda crizei, calculul fiind f\cut `n func]ie de num\rul de autoriza]ii de construire acordate dezvoltatorilor imobiliari.
Astfel, potrivit datelor Direc]iei Jude]ene de Statistic\, `n luna martie  2011 în jude]ul Suceava au fost eliberate un num\r de 238 autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale.
Num\rul autoriza]iilor de construire pentru cl\diri reziden]iale a înregistrat o cre[tere cu 68,8% comparativ cu luna februarie 2011.  Fa]\ de luna martie 2010 num\rul autoriza]iilor de construire pentru cl\diri reziden]iale a crescut cu 28,6%.
Din num\rul total de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale din luna martie 2011 în jude]ul Suceava, 24,8% au fost eliberate în mediul urban [i 75,2% în mediul rural.
Jude]ul Suceava se afl\ pe locul doi pe ]ar\, dup\ jude]ul Ilfov, de]inând 7,1% din num\rul total al autoriza]iilor pentru cl\diri reziden]iale eliberate în luna martie  2011.
~n cadrul regiunii Nord-Est, de]inând 28,2% din num\rul de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale eliberate în luna martie 2011, jude]ul Suceava se afl\ pe primul loc, fiind urmat de jude]ele Neam] (cu 22,3% din totalul autoriza]iilor), Bac\u (17,7%), Ia[i (16,3%), Vaslui (7,8%) [i Boto[ani (7,7%).
~n perioada 1ianuarie – 31 martie 2011 în jude]ul Suceava s-au eliberat 471 autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale, cu 10,3% mai multe fa]\ de aceea[i perioad\ a anului 2010.(N.R.)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …