Friday , April 19 2024

Politia britanica a prezentat ieri primele detalii în cazul suceveanului ucis la Londra

N “Aceasta a fost o crim\ pl\nuit\, cu sânge rece. P\dure] a fost f\r\ îndoial\ vizat [i acum trebuie s\ stabilim de ce, pentru ca responsabilii s\ fie adu[i în justi]ie”, a declarat inspectorul [ef Jacqueline Sebire, care conduce investiga]ia n trupul ne`nsufle]it al suceveanului ucis `n Londra va fi repatriat abia peste dou\ s\pt\m=ni n mama [i sora lui Bogdan Gabriel P\dure], zis Chompy, au fost prezente joi la morg\ pentru identificarea cadavrului, iar ieri a fost efectuat\ necropsia n autorit\]ile londoneze au decis s\ scuteasc\ familia de plata taxelor care ar fi trebuit achitate pe toata perioada c=t trupul ne`nsufle]it este ]inut la morg\

Poli]ia britanic\ a prezentat vineri noi detalii în cazul asasin\rii românului Bogdan Gabriel P\dure], care a fost împu[cat mortal în fa]a locuin]ei sale din Tillingbourne Gardens, Finchley, sâmb\ta trecut\, într-un atac “pl\nuit”, relateaz\ site-ul times-series.co.uk.
B\rbatul în vârst\ de 29 de ani î[i terminase programul la clubul Mayfair din strada Dover, la 5.30 (7.30, ora României), [i a fost condus cu ma[ina acas\ de un prieten.
Poli]ia crede c\ o motociclet\ pe care se aflau dou\ persoane a parcat la Tillingbourne Gardens cu câteva minute înaintea sosirii ma[inii.
Când ma[ina s-a oprit, persoana de pe locul din spate al motocicletei a mers pân\ la geamul ma[inii din dreptul pasagerului, a scos un pistol [i l-a împu[cat pe P\dure] de patru ori, apoi a alergat la motociclet\, care a plecat cu vitez\.
Detectivii Scotland Yard fac cercet\ri privind stilul de via]\ al lui Bogdan P\dure], pentru a încerca s\ g\seasc\ un eventual motiv al acestei crime. El era membru al clubului de sport David Lloyd din Finchley [i era descris drept un b\rbat “muncitor [i foarte popular”.
“Suntem foarte ner\bd\tori s\ vorbim cu oricine a v\zut motocicleta, în special în zona Tillingbourne Gardens sau în zona str\zii Dover”, a declarat inspectorul [ef Jacqueline Sebire, care conduce investiga]ia.
“{tim c\ atât [oferul cât [i pasagerul motocicletei erau îmbr\ca]i în negru, iar pasagerul ar fi putut purta o geac\ cu o band\ reflectorizant\ de-a lungul fermoarului”, a ad\ugat inspectorul.
“Aceasta a fost o crim\ pl\nuit\, cu sânge rece. P\dure] a fost f\r\ îndoial\ vizat [i acum trebuie s\ stabilim de ce, pentru ca responsabilii s\ fie adu[i în justi]ie”, a conchis ea.
Trupul ne`nsufle]it al suceveanul ucis `n Londra, Bogdan Gabriel P\dure], zis Chompy,  va fi repatriat abia peste dou\ s\pt\m=ni. Mama [i sora acestuia au fost prezente joi la morg\ pentru identificarea cadavrului iar ieri, a fost efectuat\ necropsia.  “Mi-au omor=t b\iatul . V\ rog s\ `i prinde]i pe criminali.  Era at=t de bucuros c\ avea o slujba care `i pl\cea. De ce mi l-au ucis?”, acestea au fost cuvintele mamei lui Bogdan c\tre un ofi]er de la Poli]ia londonez\ care a venit s\ transmit\  condolean]e familiei.
Autorit\]ile din Londra au decis s\ scuteasc\ familia de  la plata taxelor  familia rom=nului, taxe care ar fi trebuit `n mod normal achitate pe toata perioada zilelor c=t trupul ne`nsufle]it este ]inut la morg\ p=n\ la repatriere.
Bogdan Gabriel P\dure] era logodit cu fotomodelul const\n]ean Genoveva Nedelcu. În vârst\ de 26 de ani, fotomodelul este absolvent\ a Colegiul Na]ional de Art\ Regina Maria Constan]a [i a Conservatorului, fiind stabilit\ în Anglia de mai mul]i ani. Const\n]eanca  a deschis imediat dup\ decesul logodnicului ei,  un cont pe re]eaua de socializare Facebook, unde prietenii tân\rului î[i pot lua r\mas bun de la acesta. Pe pagina deschis\ în amintirea lui Bogdan, tân\ra a scris: “{tiu c\ nu-]i pl\cea Facebook-ul, dar am vrut s\ aduc aminte lumii de clipele frumoase din via]a ta [i am vrut s\ aib\ prietenii t\i la care ]ineai enorm unde s\-[i a[tearn\ gândurile! Te ador”. În urma difuz\rii informa]iilor legate de asasinatul petrecut în Londra, pagina de FaceBook a lui Bogdan Gabriel P\dure] a devenit un mijloc prin intermediul c\ruia to]i cunoscu]ii î[i exprim\ regretul fa]\ de moartea brutal\ [i prematur\ a acestuia.
Patronul Clubului The Mayfair Club este doar una dintre persoanele apropiate care este al\turi de restul familiei suceveanului  `n aceste momente triste. El este cel care sprijin\ cazarea mamei [i a sorei lui Bogdan la un hotel din Londra pe toat\ perioada `n care acestea se afl\ `n Anglia p=n\ la repatrierea trupului ne`nsufle]it `n ]ar\. Potrivit apropia]ilor lui Bogdan, patronul clubului avea foarte mare `ncredere `n sucevean [i ar fi vrut s\-l `mputerniceasc\ ca admnistrator la local.  Bogdan P\dure] era în Anglia de aproximativ opt ani iar `n  ultima vreme lucra în clubul “The Mayfair Club”, fiind apreciat de c\tre patroni  ca un membru al familiei [i nu ca un angajat.
Patronul era foarte mul]umit c\ Bogdan se opunea introducerii drogurilor `n club [i supraveghea cu foarte mare aten]ie localul. Acest fapt, sus]in apropia]ii suceveanului, ar fi st=rnit nemul]umiri `n r=ndul celor care se ocupau cu traficul [i consumul de droguri  `n Londra inclusiv, `n r=ndul  englezilor, `ns\ nimeni nu poate spune dac\ acesta ar fi fost motivul  pentru care ar fi fost `mpu[cat  suceveanul. Toate casetele video `nregistrate de camerele de supraveghere din precedentele dou\ s\pt\m=ni de la data comiterii crimei, aflate `n clubul The Mayfair Club, de pe strada Dover din Londra unde suceveanul era angajat  au fost ridicate de investigatori. Apropia]ii rom=nului ucis `n stil mafiot la Londra spun c\, din informa]iile pe care le au, cercul suspec]ilor a fost restr=ns iar poli]ia londonez\ adun\ dovezi pentru re]inerea [i arestarea celor vinova]i.
Bogdan P\dure] – Chompy  a fost executat c=nd se întorcea acas\ dupa o noapte de munc\.  Conform presei londoneze în diminea]a zilei de 28 noiembrie 2010, Bogdan Gabriel P\dure] se întorcea acas\ condus, cu ma[ina de prietenul s\u, Cristina C=mpan. În momentul în care se aflau în fa]a locuin]ei lui Bogdan Gabriel P\dure], din spate s-au apropiat doi b\rba]i pe un scooter ce purtau pe cap “regulamentar” c\[ti de motociclist. În câteva frac]iuni de secund\ unul dintre b\rba]ii masca]i a executat trei focuri de arm\ în direc]ia capului lui Bogdan Gabriel P\dure] [i se pare de la mic\ distan]\. Alarmat\, poli]ia londonez\ a ajuns în scurt timp la fa]a locului îns\ suceveanul  n-a mai putut fi salvat, cele trei pl\gi împu[cate la nivelul capului dovedindu-se fatale. Poli]ia londonez\ a deschis o anchet\ pentru a stabili identitatea atacatorilor. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Bucură-te de „Egg-straordinary Easter”, la Iulius Mall Suceava!

Poți câștiga un voucher de 1.000 de euro la ABAU – metal decor –, un …