Saturday , October 16 2021

Planetariul organizeaza cursuri gratuite de initiere `n astronomie

N sucevenii pot admira evenimentele celeste de pe cerul de prim\var\ [i se pot informa gratuit pe teme din domeniul astronomiei la Planetariul ora[ului
Cu toate c\ mul]i speciali[ti lucreaz\ `mpreun\ pentru a face din Planetariul din Suceava un punct de atrac]ie pentru pasiona]ii de astronomie, la standarde muzeale interna]ionale, sucevenii de v=rst\ adult\ nu sunt de obicei suficient de interesa]i de ceea ce se `nt=mpl\ `n interiorul cl\dirii cu arhitectur\ deosebit\, din care se pot urm\ri modific\rile cerului `nstelat. Profesorul Dimitrie Olinici, unul dintre cei mai cunoscu]i astronomi bucovineni, ne-a prezentat c=teva dintre evenimentele care pot revigora interesul publicului larg.
~n fiecare vineri dup\-masa, `ncep=nd cu ora 18.00, la Planetariu se desf\[oar\ cursuri intensive de ini]iere `n astronomie, `n regim gratuit, la care deocamdat\ particip\ mai mult studen]i [i elevi. “Cursurile se ]in din luna decembrie a anului trecut [i vor dura p=n\ la finalul anului 2011, cu teme ca mi[carea planetelor, timpul [i m\surarea lui, planeta P\m=nt sau Soarele, distan]ele cere[ti sau instrumente pentru studiul universului”, ne-a explicat prof. Olinici. Trei speciali[ti `n astronomie vorbesc, prin rota]ie de la o s\pt\m=n\ la alta, pe `n]elesul tuturor, folosindu-se de dotarea pe care Planetariul o are la dispozi]ie. Alte activit\]i permanente de care pot profita sucevenii `n dup\-amiezile de joi sunt proiectarea de filme documentare pe teme specifice [i prezent\rile de Planetariu `n sala circular\, `n care sunt proiectate mii de stele [i planete. Pe terasa de observa]ie pot fi urm\rite `n timpul zilei petele solare, al c\ror num\r a crescut `n ultima perioad\, iar pe timp de sear\, relieful lunii [i planetele – planeta Saturn fiind cea care se vede cel mai bine pe cerul acestei perioade.
~n cursul lunii mai, evenimentul celest cel mai atractiv va fi o aliniere aproape perfect\ a Lunii cu planetele Jupiter, Marte, Venus [i Mercur. Mai precis, pe 29 mai, pe cerul de diminea]\, `n orizontul estic, va putea fi urm\rit prin telescop acest eveniment astronomic rar. Tot prin instrumentele de observa]ie ale Planetariului sucevenii pot vedea `n sezonul de prim\var\ roiul de stele b\tr=ne de culoare ro[iatic\ numit Hercule, sau constela]ia Coroana Boreal\ sau Casa cu Ograd\, cu steaua cea mai str\lucitoare numit\ Fata din Hor\. O alt\ priveli[te frumoas\ este steaua Vega, numit\ [i Steaua Ciobanului, pentru c\ `ncepe s\ fie vizibil\ prim\vara, odata cu debutul sezonului pastoral, dar [i steaua Deneb, numit\ `n rom=n\ F=nt=na din R\scruci, pentru c\ aici se despic\ Calea Lactee.
Directorul Planetariului, lect. dr. Cristian P=rghie, a declarat c\ sucevenii trebuie s\ poat\ face diferen]a `ntre astronomie [i astrologie [i s\ con[tientizeze frumuse[tea evenimentelor celeste. “A[tept\m s\ vin\ lumea mai des. Noi avem program de luni p=n\ vineri, de la 08.00 diminea]a p=n\ la 22.00, 23.00 sau chiar mai t=rziu `n nop]ile cu cer senin sau cu evenimente deosebite. Avem aparatura necesar\ pentru a face observa]ii astronomice, telescoape, lunete, facem dezbateri despre evenimentele astronomice [i dorim ca lumea s\ profite mai mult de aceste posibilit\]i”. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Creștere semnificativă a numărului sucevenilor care se vaccinează antiCovid

În cursul zilei de joi, 14 octombrie, 1.567 de suceveni s-au vaccinat împotriva Covid-19. Dintre aceștia, …