Friday , April 19 2024

Peste 700 de absenți la prima probă de la simularea Bacalaureatului. Elev de la ”Hurmuzachi” eliminat, după ce a fost prins cu telefonul în timpul examenului

Elevii de la profilul uman au avut la subiectul al III-lea de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu. Candidații de la profilul real și cei de la tehnologic trebuiau să prezinte particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga, la subiectul III. Marți va avea loc proba obligatorie a profilului, miercuri este programată proba la alegere a profilului și specializării.

Luni, 4 martie, a avut loc proba la Limba și literatura română, prima probă scrisă din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2024. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, au absentat 747 de elevi din totalul celor 5.872 înscriși în anii terminali de la învățământul liceal. Un elev de la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost eliminat pentru că a fost prins cu telefonul asupra sa în timpul examenului.

Elevii de la profilul uman au avut la subiectul al III-lea de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu. Candidații de la profilul real și cei de la tehnologic trebuiau să prezinte particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga, la subiectul III.

Marți va avea loc proba obligatorie a profilului, miercuri este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar joi proba la Limba și lieratura maternă. Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Camerele de supraveghere audio-video vor fi funcționale  în toate  sălile din centrele de examen.

Comunicarea rezultatelor se va face în data de 15 martie a.c. Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educației la simularea probelor Evaluării Naționale pentru clasele a VIII-a. Pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite și instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.

Rezultatele simulării se vor analiza la nivelul fiecărei clase prin: discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul fiecărei clase, ședințe cu părinții, dezbateri la nivelul consiliului profesoral, etc. în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor, de ex. planuri remediale, grafice de pregătire suplimentară, etc. Notele nu se trec în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/a părintelui, acestea pot fi consemnate în catalog. (O. NUȚU)

 

Vezi si

21 de elevi de la ”Hurmuzachi”, calificați la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, de la aproape toate disciplinele din planurile-cadru

”Lotul olimpicilor naționali de la CNEH cuprinde, astfel, 21 de elevi calificați la 13 discipline …