Wednesday , October 4 2023

O singură ofertă pentru proiectul conservării Muzeului satului bucovinean și reabilitării casei memoriale Simion Florea Marian

Conservarea Muzeului satului bucovinean și reabilitarea casei memoriale Simion Florea Marian nu este considerată – cel puțin pe partea de proiectare – foarte atractivă. De aceea probabil că doar o singură ofertă s-a prezentat la licitația organizată recent de Consiliul Județean Suceava pentru elaborarea documentației de proiectare pe faze aferente obiectivelor de investiții intitulate: „Îmbunătățirea gradului de conservare şi valorificare a patrimoniului arhitectonic tradițional din Muzeul Satului Bucovinean Suceava” și „Reabilitarea clădirii Muzeului Casa Memorială „Simion Florea Marian” Suceava”. Despre acesta din urmă, cotidianul Obiectiv de Suceava a publicat un articol în cursul lunii trecute , printre altele, arătând că se are în vedere efectuarea de lucrări de consolidare, restaurare și protecție integrală a monumentului istoric iar asta presupune o viziune apare pentru amenajarea peisagistică, împrejmuirea monumentului și iluminatul exterior.

Facem precizarea despre contractarea serviciilor de proiectare atât la Casa Memorială Simion Florea Marian, cât și la Muzeul satului bucovinean că este determinată de necesitatea serviciilor calificate pe care le prestează proiectanții. Nu întâmplător, criteriul de atribuire la licitația din 6 iunie este „cel mai bun raport calitate – preț” unde doar 40% din punctaj o va reprezenta componenta financiară dictată de prețul ofertei (rareori ponderea prețului este sub 50%), diferența în cazul de față de 60% fiind legată de punctarea experienței experților și de cea cu privire la metodologia de lucru în efectuarea studiilor și a celorlalte documentații.

Singura firmă care s-a încumetat să depună ofertă este din sectorul 2 al Bucureștiului – SMM Invest Co SRL cu o cifră de afaceri de peste 12 milioane de lei în cursul anului trecut, cea mai mare din 2005 când a fost înființată până în prezent – cu un portofoliu de lucrări diverse de la „Servicii de urbanism, obținere avize și elaborare/obținere studii de specialitate în vederea întocmirii documentației P.U.Z pentru extindere intravilan Municipiul Iași – Zona Moara de Vânt – Podgoria Copou” până la „Servicii de elaborare documentație tehnică de evaluare a rețelelor exterioare subterane și supraterane de la UM 0418 București – Academia Naţională de Informaţii” și de la „Servicii de realizare a trei documentații pentru autorizarea lucrărilor de intervenție pentru Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei” până la „Modernizarea instalației de comanda si acționare a vanelor cu închidere rapidă (VIR) aferente hidroagregatelor din CHE Porțile de Fier I”.

Fiind una din cele mai vechi clădiri din centrul Sucevei, Casa Memorială „Simion Florea Marian” are o istorie pe cât de interesantă, pe atât de puțin cunoscută publicului larg și constituie o prioritate în sensul că se dorește realizarea unor lucrări de reabilitare a clădirii, cu posibila accesare a unor fonduri europene în acest sens. Ca element de noutate, proiectul de reabilitare al casei memoriale „Simion Florea Marian” presupune și ridicarea unei clădiri în incinta Muzeului în care se va aloca spațiu pentru bibliotecă deschisă publicului, depozite și birouri.

Cât privește partea de conservare a Muzeului satului bucovinean, se dorește proiectarea în vederea realizării ulterioare a unor lucrări de punere în valoare pentru 21 de obiective de patrimoniu amplasate într-o zonă închisă și care necesită diferite lucrări de intervenție, dar și realizarea unei infrastructuri adecvate unui circuit de vizitare unitar și coerent (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) iar în acest caz se dorește amenajarea de alei principale și secundare de vizitare în ambele sectoare. Menționăm că se are în vedere și proiectarea de așa manieră încât să fie valorificate și protejate obiectivele muzeale prin iluminat exterior alei și obiective, împrejmuiri specifice, dar și optimizarea rețelelor electrice pentru un consum de energie adaptat protejării şi punerii în valoare a obiectivelor şi desfășurării evenimentelor în muzeu. Crearea de spaţii pentru petrecerea timpului liber cu infrastructura de utilități care să permită atragerea unui număr mult mai mare de vizitatori locali (loc de joacă pentru copii, grupuri sanitare, spațiu adecvat pentru spectacole în aer liber, spații expoziționale) reprezintă un alt aspect vizat pentru acest contract de proiectare alături de punerea în valoare a instalațiilor tradiționale existente prin amenajarea firului de apă care traversează muzeul, acestea urmând să devină funcționale şi să reflecte ocupațiile şi meseriile tradiționale cu efect educativ şi informativ asupra publicului.

Demersul Consiliului Județean Suceava pentru ambele obiective de investiții – casa memorială și muzeul satului – este legat de obținerea documentației nu doar la nivel de studiu de fezabilitate, ci proiect tehnic și detalii de execuție. Dacă licitația va fi atribuită și nu vor fi probleme, sunt șanse ca în acest an vor fi predate și aceste documentații, finanțarea fiind asigurată cu bani din Programul Operațional Asistență Tehnică. Asta și în condițiile în care documentația va trebui depusă pentru atragerea de fonduri europene. (D.P.)

Vezi si

Motorina s-a scumpit din nou, prețul se apropie tot mai mult de 8 lei pe litru

Petrom, liderul pieței carburanților, a scumpit marți, 3 octombrie, motorina standard cu 5 bani pe …