Tuesday , January 31 2023

O rectificare un (1) ban la un proiect european a necesitat costuri de cel puţin 400 de ori mai mari

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional a impus Consiliului Judeţean să emită o hotărâre privind corecţia cu această sumă la un proiect privind reabilitarea unei şcoli, proiect în valoare de 850.000 de lei. Banul ăla amărât includea şi TVA  u numai hârtiile pentru redactarea hotărârii au costat de 400 de ori mai multcj 28 iunie 2018

În şedinţa ordinară de joi, 28 iunie, a Consiliului Judeţean (CJ) Suceava a fost supus aprobării un proiect de hotărâre privind corecţia 0,01 lei despre care CJ Suceava a arătat că i-a fost impusă de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional. Deşi CJ Suceava a făcut demersuri pentru a nu mai fi necesară adoptarea unui proiect de hotărâre, Autoritatea de Management a insistat la Consiliul Judeţean ca să fie operată corecţia de 1 ban (inclusiv TVA) printr-o ho­tă­­râre a Consiliului Judeţean Su­cea­va, în caz contrar existând riscul pierderi finanţării, după cum a expli­cat, ulterior, Irina Vasilciuc – admi­nis­tratorul public al Judeţului Su­ceava. „În urma verificărilor efectuate, evaluatorii independenţi din cadrul Autorităţii de Management, au con­­statat că, urmare a rotunjirilor practicate (cu număr diferit de zecimale), este necesar să suplimentăm valoarea contribuţiei proprii a CJ Suceava la totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectului cu suma de 0,01 lei (inclusiv TVA), rezultând astfel un necesar de co-finanţare de 15.555,33 lei (inclusiv TVA) faţă de 15.555,32 lei (inclusiv TVA), sumă aprobată anterior prin hotă­râre de Consiliul Judeţean”, a precizat preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, în expunerea sa de motive. Potrivit celor precizate, ulterior, de administratorul public Irina Vasilciuc, cheltuielile pe care administraţia judeţeană le-a făcut în vederea satisfacerii acestei exigenţe sunt de peste 400 de ori mai mari, numai dacă se ia în calcul valoarea brută a colilor de hârtie aferente proiectului de hotărâre. Mai exact, este vorba de 4,408 lei cu pregătirea hârtiilor pentru noul proiect de hotărâre. Plus timpul consumat de angajatul Con­siliului Judeţean. De menţionat că în cazul în care corec­ţia nu ar fi fost aprobată Consiliul Ju­­deţean ar fi putut pierde finan­ţarea proiectului.

Proiectul pentru care CJ Suceava putea să piardă o finanţare europeană de aproximativ 778 de mii de lei (valoarea totală a proiectului fiind de 850.000 de lei) din cauza capricioasei corecţii de numai 1 ban (inclusiv TVA) se referă la reabi­litarea şcolii speciale din Rădăuţi. După cum au explicat cei din conducerea CJ Suceava, proiectul respectiv se află în faza de precontractare şi din dorinţa sinceră de a accesa cât mai repede fondurile, deliberativul jude­ţean a aprobat, luna trecută, un proiect de hotărâre care vizează „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor şcolii gimnaziale speciale Sf. Stelian din Rădăuţi” în vederea semnării cât mai rapide a contractului de finanaţare a acestui obiectiv prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Interesant este că eroarea provi­ne din însăşi mecanismele specifice de finanţare. Astfel, suma iniţială de 15.555,32 de lei (2% din cheltuielile eligibile ale proiectului) a fost generată chiar de aplicaţia electronică MySMIS, nu a fost pusă „din brută” de către angajaţii CJ Suceava ori de cei care s-au ocupat de consultanţă în acest proiect. Pe fondul unui foarte probabil exces de zel, s-a ajuns la situaţia aberantă ca după verificări de şase zecimale, să se ajungă la concluzia că mai trebuie adăugat 1 ban (cu tot cu TVA) la contribuţia CJ Suceava iar singura soluţie acceptată de către la Autoritatea de Management – cel puţin din explicaţiile CJ – nu a putut fi alta decât această culme a birocraţiei. O culme pe care consilierii judeţeni au trecut-o „în unanimitate” ca să nu piardă proiectul. (D.P.)

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …