Saturday , December 3 2022

O noua rectificare bugetara, vineri, la CJ Suceava

Seful administra]iei jude]ene sucevene, C\t\lin Nechifor, sus]ine c\ sunt unele lucruri de clarificat pentru c\ de[i au fost da]i bani multor prim\rii pentru a pl\ti din restan]e, acestea nu au sc\zut, ci au crescut n mai mult de at=t, sunt necesare fonduri la multe din prim\rii pentru plata unor drepturi salariale

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, C\t\lin Nechifor, a anun]at c\, vineri, va avea loc o [edin]\ extraordinar\ `n care se va supune aprob\rii un proiect de hot\r=re privind rectificarea bugetului. Unul din scopuri fiind alocarea de fonduri la unele prim\rii sucevene care se confrunt\ cu probleme financiare `ntre care [eful administra]iei jude]ene a men]ionat arieratele [i plata unor drepturi salariale. Cu toate acestea, sunt unele semne de `ntrebare cu privire la arierate iar o situa]ie mai precis\ ar urma s\ fie prezentat\ la [edin]a de vineri.
Astfel, C\t\lin Nechifor a declarat, mar]i, c\ odat\ cu centralizarea arieratelor localit\]ilor din jude], care se desf\[oar\ `n prezent `n vederea distribuirii c\tre localit\]i a sumelor de bani alocate de la buget, a constatat c\ nivelul debitelor mai vechi de 90 de zile este mai mare dec=t cel din octombrie, de 40 de milioane de lei, `n condi]iile `n care sume pentru acoperirea restan]elor au tot fost alocate. {eful administra]iei jude]ene nu exclude varianta c\ `n ultimii ani au fost angajate `n jude] lucr\ri [i contracte f\r\ s\ existe fonduri alocate. El a precizat c\ va finaliza centralizarea tuturor arieratelor venite la prim\riile sucevene. „Avem 100 miliarde de lei vechi pentru `mp\r]it. P=n\ acum, am constatat c\ nivelul datoriilor e mult mai mare dec=t `l anticipasem ini]ial”, a declarat Ct\lin Nechifor.
Pre[edintele CJ Suceava a men]ionat c\, din timp `n timp, apar noi facturi [i apar noi lucr\ri care ar fi fost executate [i neachitate, unele din acestea se pare c\ tocmai `n contul unor lucr\ri din perioada 2008 [i 2010, de la interven]iile pentru refacerea infrastructurii afectate de inunda]ii. El a spus c\ `mpreun\ cu Direc]ia General\ a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava vor fi f\cute controale `ncruci[ate referitoare la aceste facturi noi. „Vrem s\ scoatem lucrurile la lumin\”, a mai spus C\t\lin Nechifor. El sus]ine, de asemenea, c\ efortul f\cut pentru compensarea arieratelor este unul mare, dar vine pentru `ns\n\to[irea economiei, ca statul s\ nu mai blocheze mediul privat prin neplata unor lucr\ri sau servicii.
El a mai spus c\ are semnale de la mai multe prim\rii c\ nu au asigurat fondul de salarii p=n\ la finalul anului, dar a evitat s\ spun\ clar despre c=te este vorba. Pe de alt\ parte, el a men]ionat c\ la rectificarea bugetar\ se va ]ine cont ca fiecare localitate din jude] s\ beneficieze de minim cinci la sut\ din valoarea arieratelor pentru a le achita. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …