Saturday , December 3 2022

O firmă din Neamț va moderniza drumul de la Izvoarele Sucevei la frontiera cu Ucraina

Pe data de 13 septembrie a avut loc a treia licitație din acest an prin care Consiliul Județean Suceava încearcă să găsească un constructor dispus să execute în cel mult 13 luni (conform fișei de date a achiziției) lucrarea de modernizare a unei porțiuni de trei kilometri din drumul județean care duce din centrul comunei Izvoarele Sucevei până la punctul de trecere al frontierei spre Ucraina. Se pare că de data aceasta va fi cu noroc. Potrivit datelor de pe SEAP, deliberarea a avut loc deja pe data de 1 noiembrie.

Conform legii, trebuie parcursă o perioadă pentru depunerea contestațiilor, prin urmare nu se poate face public rezultatul deliberării și nici încheia un contract. Pe de altă parte, este de remarcat că doar o singură ofertă a fost depusă la această licitație ca de altfel și la celelalte două care însă au fost anulate la etapa de analiză a ofertelor tehnice. Cum de data asta s-a ajuns la etapa deliberării, se presupune că oferta depusă de asocierea firmelor care s-a înscris la licitație a trecut cu bine de etapa de analiză a propunerii tehnice și a celei financiare. Pe cale de consecință, vom specifica faptul că este vorba despre asocierea firmelor RARD CONSTRUCT S.R.L. (leader), DELTA TOMIS S.R.L. și ROMAN IMPEX PREST S.R.L. (ofertant-asociați) și ELECTRO ANDSILV (subcontractant). Valoarea contractului nu a fost publicată pe SEAP, așteptându-se procedural parcurgerea termenului de depunere al contestațiilor, dar reamintim cititorilor că valoarea estimată a lucrărilor este de 11.497.700 lei, fără TVA. Prin urmare, odată ce s-a finalizat (cu bine) etapa de analiză a propunerii financiare – fără a se ajunge din nou la descalificarea singurei ofertă și anularea celei de-a treia licitații – suma pentru care va fi contractată lucrarea este cel mult la valoarea celei estimate și prezentate anterior.

Așa cum am specificat și în situațiile de la precedentele articole referitoare la prima și a doua licitație care au fost anulate, presiunea pe constructor va crește de la o licitație la alta. Dacă prima licitație a fost anulată în primăvara acestui an, cea de-a doua organizată pe 2 mai a fost anulată în iulie pentru că oferta depusă a fost considerată de comisia constituită de CJ Suceava a fi neconformă. Din păcate, a treia licitație nu a fost organizată la final de iulie, ci a avut loc aproape de jumătatea lui septembrie. Pe cale de consecință, în noiembrie, după analiza ofertei și declararea ca acceptabilă a singurei oferte depuse, va urma atribuirea contractului. Cât de mult vor putea fi efectuate lucrări, rămâne de văzut. Termenul de finalizare era la finele lui 2023.

Proiectul de modernizare a DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontiera Ucraina, „km 43%600 – 46+600, județul Suceava” a fost a depus de CJ Suceava în vederea finanțării prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și, după ce a fost declarat eligibil, s-a semnat contractul de finanțare nr. 1HARD/3.1/17 din data de 25.08.2021.

De cealaltă parte, putem constata că indicatorii tehnico-economici de la licitația anulată din 6 iulie nu au fost actualizați de CJ Suceava care la finele lui august a reluat licitația deschisă, în procedură simplificată, cu termen pe 13 septembrie. Valorile estimate au rămas aceleași: 11.207.000 lei la lucrarea de bază, 90.000 de lei pentru organizarea de șantier și 200.000 de lei relocarea/protecția utilităților. Nici datele tehnice cu privire la sectorul de drum și la lucrările care trebuie realizate nu au fost modificate.

Situația actuală a drumului este cauzată atât de expirarea duratei normale de funcționare, cât și de expunerea prelungită la factori de mediu vitregi (ploi, zăpadă, cicluri repetate de îngheț – dezgheț). La acestea se adaugă lipsa fondurilor pentru întreținerea curentă și/sau pentru repararea (curentă și capitală) și înlocuirea părților betonate degradate. De-a latul drumului sunt deformări, pante transversale neasigurate iar scurgerea apelor nu se face corespunzător. Toate acestea au accentuat degradările de pe calea de rulare.

Porțiunea de 3 kilometri pentru care CJ Suceava a obținut finanțare europeană și pentru care nu s-a găsit o firmă să facă lucrările precizăm că are lățimea părții carosabile între 3,5 m și 6m și prezintă o succesiune de curbe (cu raze de racordare cuprinse între 60 m și 350 m) și aliniamente. Ce lucrări ar trebui făcute? Asfaltare, pe toate porțiunile de drum, în funcție de specificul fiecăreia. Spre exemplu, pe prima porțiune de jumătate de kilometru, cu lățimea părții carosabile cuprinse între 5,6 – 6 m, sunt dale din beton de ciment cu grosimi de 17 – 20 – 22 cm iar sectorul km 44+110 – 46+600, cu lățimea părții carosabile cuprinse între 3,5 – 6 m, este pietruit, stratul fiind de 14 – 16 cm.

Documentația tehnică impune și realizarea de colectarea și evacuare a apelor pluviale constând în șanțuri/rigole; pod/podețe; lucrări de sprijinire din gabioane; consolidare terasamente cu pământ armat; precum și amenajare drumuri laterale și lucrări de siguranța circulației. Acostamentele vor fi realizate din două straturi de piatră de carieră. Parțial, sectorul de drum județean propus pentru modernizare a fost modernizat, cu mulți ani în urmă, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, dar în prezent carosabilul este degradat, impropriu circulației rutiere în condiții de confort și siguranță. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …