Thursday , December 1 2022

Numarul `nopt\rilor `n unitatile turistice sucevene au crescut cu 71% `n primavara acestui an

~n structurile de primire turistic\ care au func]ionat în jude]ul Suceava în luna aprilie 2011 au fost caza]i 14.406 turi[ti, cu 23,0% mai mul]i fa]\ de luna martie 2011 [i cu 4,6% mai mul]i fa]\ de luna aprilie 2010
Comform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n luna aprilie 2011 pe raza jude]ului Suceava au func]ionat 165 structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, cu 27,9% mai multe decât în martie 2011 [i cu 6,5% mai multe decât în aprilie 2010. Acestea au pus la dispozi]ia turi[tilor o capacitate de cazare existent\ de 6.295 locuri-pat, cu 16,6% mai multe decât în luna martie 2011, dispuse în 3.081 camere.
Capacitatea de cazare turistic\ în func]iune a structurilor de primire ce au func]ionat în jude]ul Suceava în luna aprilie 2011 a fost de 187.922 locuri – zile, cu 13,0% mai mare decât în luna martie 2011 [i cu 1,2% mai mic\ decât în luna aprilie 2010.
În structurile de primire turistic\ care au func]ionat în jude]ul Suceava în luna aprilie 2011 au fost caza]i 14.406 turi[ti, cu 23,0% mai mul]i fa]\ de luna martie 2011 [i cu 4,6% mai mul]i fa]\ de luna aprilie 2010.
Din num\rul total al turi[tilor, 86,4% sunt turi[ti români [i 13,6% turi[ti str\ini.
În luna aprilie 2011, la nivelul jude]ului Suceava, în structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ au fost înregistrate 34.271 înnopt\ri, num\rul înnopt\rilor fiind cu 71,8% mai mare fa]\ de luna martie 2011 [i cu 11,0% mai mare fa]\ de luna aprilie 2010.
Din totalul înnopt\rilor 30.922 au fost înnopt\ri ale turi[tiilor români (90,2% din total înnopt\ri) [i 3.349 înnopt\ri ale turi[tilor str\ini (9,8% din total înnopt\ri).
Comparativ cu luna martie 2011, num\rul înnopt\rilor a crescut cu 71,8% pe total, înregistrându-se o m\rire cu 68,5% a num\rului de înnopt\ri la turi[tii români [i o cre[tere cu 110,2% a num\rului de înnopt\ri la turi[tii str\ini.
Comparativ cu luna aprilie 2010, num\rul înnopt\rilor a crescut cu 11,0% pe total, înregistrându-se o cre[tere cu 12,1% a num\rului de înnopt\ri la turi[tii români [i cu 1,8% a num\rului de înnopt\ri la turi[tii str\ini.
În luna aprilie 2011, în jude]ul Suceava, indicele de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune a fost de 18,2% pe total structuri de primire turistic\, fa]\ de 12,0% în luna martie 2011 [i 16,2% în luna aprilie 2010.
Cel mai înalt nivel al indicelui de utilizare, 71,7% s-a înregistrat în pensiuni turistice cu categoria de clasificare de 1 stea, urmat de vile turistice cu categoria de clasificare de 2 stele (39,8%), hoteluri cu categoria de clasificare de 1 stea (30,7%), hosteluri cu categoria de clasificare de 1 stea (29,0%), vile turistice cu categoria de clasificare de 4 stele (27,3%), vile turistice cu categoria de clasificare de 3 stele (25,3%), hoteluri cu categoria de clasificare de 3 stele (25,0%).
Cel mai mic indice de utilizare net\ a locurilor de cazare s-a înregistrat în bungalouri cu categoria de clasificare de 3 stele (2,7%).
Pe zone turistice, cel mai înalt nivel al indicelui de utilizare net\ a locurilor de cazare, s-a înregistrat în zona sta]iunii balneare Vatra Dornei, 22,9% pe total structuri; în cadrul acestei zone, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în hoteluri (27,4%), urmat de vile turistice (18,5%), pensiuni turistice (9,1%), hosteluri (7,5%).(N. RO{CA)

Vezi si

Preotul bisericii Sf. Nicolae din Sadova, găsit mort în urma unui infarct

Marți, 29 noiembrie, la ora 13.33,  polițiștii din Pojorâta au fost anunțați despre faptul că …