Sunday , September 25 2022

Noua modalitate de braconaj – gropi de trei metri ad=ncime, la marginea padurii

Ieri diminea]\, la Vicovu de Jos, la marginea p\durii Crive]e, un mistre] a fost recuperat dintr-o groap\ de trei metri ad=ncime, s\pat\ f\r\ autoriza]ie n un c\prior v=nat f\r\ autoriza]ie a fost g\sit la Vicov `n portbagajul unei ma[ini n poli]ia va face anchet\ [i `[i va spune cuv=ntul, a declarat [eful AJVPS Suceava,  Nicolae Goicea

Redistribuirea fondurilor de v=n\toare realizat\ `n acest an, multe structuri private ob]in=nd dreptul de a administra zeci de mii de hectare de p\dure din care se pot `mpu[ca mistre]i, c\priori, cerbi [i alte animale din ce `n ce mai rare `n p\durile Bucovinei, produc mari probleme at=t asocia]iilor de v=n\toare nou constituite c=t [i altor structuri care au `n administrare p\durile unde este c\utat v=natul.
Cel mai recent caz a fost semnalat ieri diminea]\, la Vicovu de Jos, unde s-a semnalat un caz de braconaj f\r\ precedent. Pe fondul cinegetic 35 Vicov, apar]in=nd Asocia]iei de V=n\toare [i Pescuit Horodnic, `n zona Gura Slatinii, un proprietar a s\pat o groap\ ad=nc\ de trei metri, lat\ de 80 de centimetri [i lung\ de trei metri, la marginea p\durii Crive]e. Reprezentan]ii asocia]iei de v=n\toare amintite consider\ c\ acest [an] a fost s\pat deliberat pentru ca `n acesta s\ intre mistre]ii, pe care proprietarul s\-i culeag\ apoi [i s\ `i transforme `n [unci, mai ales c\ dincolo de gard erau ceva culturi de porumb atr\g\toare pentru v=natul `nfometat din p\dure. “Proprietarul a s\pat o groap\ tipic\ pentru braconaj, un mistre] a c\zut `n\untru, organiza]ia de v=n\toare a fost anun]at\, ne-am deplasat la fa]a locului `mpreun\ cu poli]ia local\, am, reu[it s\ salv\m mistre]ul c\zut `n ap\ iar cercet\rile penale `[i vor continua cursul”, a declarat {tefan Sbiera, vicepre[edintele Asocia]iei de V=n\toare [i Pescuit Horodnic.
Un eveniment de braconaj  s-a petrecut `n zon\ cu doar c=teva zile `nainte, un c\prior v=nat f\r\ autoriza]ie a fost g\sit `n zona Vicov `n portbagajul unei ma[ini. Acesta ar fi fost v=nat `n fondul de v=n\toare al AJVPS Suceava. “Poli]ia va face anchet\ [i va stabili cine sunt vinova]i iar `n cele din urm\ `[i va spune cuv=ntul”, a declarat [eful AJVPS Suceava,  Nicolae Goicea. (Neculai RO{CA)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …