Saturday , October 1 2022

~nca 30 de zile de arest pentru Iulian Scutaru, spaima masinilor din Falticeni

Minorul de 17 ani din F\lticeni care a furat patru ma[ini [i a lovit pe trecerea de pietoni din Ia[i o femeie [i un copil, r\m=ne `n continuare `n arest, dup\ ce judec\torii Tribunalului Suceava au respins la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, recursul formulat de acesta `mpotriva men]inerii m\surii arest\rii preventive
Iulian Iustin Scutaru s-a `nf\]i[at vineri `n fa]a instan]ei, cer=ndu-le magistra]ilor s\ fie cercetat `n stare de libertate, formul=nd recurs `mpotriva deciziei de men]inere a m\surii arest\rii preventive. Magistra]ii `ns\ nu s-au l\sat impresiona]i de pledoaria ap\r\torului [i au decis ca cel care a furat nu mai pu]in de patru ma[ini [i a lovit pe o trecere de pietoni din Ia[i o femeie [i un copil, s\ r\m=n\ `n continuare dup\ gratii.
T=n\rul din F\lticeni, a fost transferat de la `nceputul lunii august la Spitalul de Neropsihiatrie a Penitenciarului Jilava. ~n data de 27 mai, el a fost s\ltat de poli]i[ti de la Spitalul de boli psihice “Sf. Stelian” din Bucure[ti, dup\ ce p\rin]ii care [tiau de isprava fiului lor, au anun]at [i indicat poli]i[tilor loca]ia unde poate fi g\sit. ~n luna octombrie anul trecut, minorul, dup\ ce avea la activ deja trei ma[ini furate una dup\ alta, a accidentat, pe o trecere de pietoni, în Copou – Ia[i, o bon\ [i un copil în c\ru], dup\ care a fugit de la locul faptei. Arestat [i introdus `n arestul poli]iei, dup\ circa dou\ luni, instan]a a decis `nlocuirea m\surii arest\rii preventive [i interdic]ia de a nu p\r\si limita teritorial\ a localit\]ii de domiciliu. Pe 26 mai 2011, t=n\rul `ns\ a uitat de obliga]iile care i-au fost impuse de oamenii legii [i a comis-o din nou. De aceast\ dat\ a furat un autoturism Citroen înmatriculat în Olanda, proprietatea Mihaelei V. din municipiul F\lticeni [i a pornit la drum. Ajuns la o benzin\rie din jude]ul Neam], minorul s-a f\cut c\ uit\ s\ achite contravaloarea carburantului [i a gonit `n tromb\. Pentru c\ Judec\toria F\lticeni dispusese anterior fa]\ de acesta m\sura oblig\rii de a nu dep\[i limita teritorial\ a jude]ului Suceava, IPJ Suceava a informat instan]a cu privire la cele constate în leg\tur\ cu minorul. ~n data de 28 mai a.c., Poli]ia municipiului F\lticeni, a fost anun]at\ pe de alt\ parte de p\rin]ii lui Iulian Scutaru cu privire la faptul c\ acesta se afl\ internat la Spitalul de boli psihice “Sf. Stelian” din Bucure[ti. ~n aceste condi]ii, s-a constituit o escort\ care s-a deplasat în Bucure[ti, de unde minorul a fost preluat în baza mandatului de aducere emis de Parchetul de pe lâng\ Judec\toria F\lticeni. Fiindc\ în seara zilei de 27 iunie 2011, Judec\toria F\lticeni a emis în lips\ mandatul de arestare preventiv\ pentru 20 de zile, ca urmare a faptului c\ inculpatul nu a respectat m\sura oblig\rii de a nu dep\[i limita teritorial\ a jude]ului Suceava, acesta a fost prezentat la instan]\, iar dup\ confirmarea mandatului a fost introdus în arestul IPJ Suceava. (P.B.)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …