Thursday , November 30 2023

Mos Nicolae a venit si la familii nevoiase

Indiferent de criz\ [i reduceri salariale, Mo[ Nicolae a fost a[teptat de copii indiferent de mediul `n care provin. Mai multe familii cu mul]i copii din localit\]ile Dumbr\veni,  Siminicea, Bosanci, Ca[vana, Vicov de Sus, Coroc\e[ti, Vatra Dornei, Arbore , Moara [i Suceava au primit daruri const=nd `n dulciuri, rechizite, juc\rii [i h\inu]e. Pe post de Mo[ Nicolae a fost Funda]ia de binefacere a Nev\z\torilor din Rom=nia “Orbul Bartolomeu” cu sprijinul unor sponsori. ~ntre cei care s-au bucurat de venirea lui mo[ului s-a aflat  familia S\vel [i Florica P=rlea care au `mpreun\ [apte copii cu v=rste cuprinse `ntre 3 [i 15 ani. Ei locuiesc `ntr-o singur\ camer\ a unui imobil al Prim\riei situat `n cartierul I]cani [i tr\iesc `ntr-un mediu total neadecvat unui trai decent.  “La ace[ti copii nu a venit niciodat\ mo[ul a[a c\  membrii  funda]iei respective au decis s\ aduc\ o bucurie [i cu ocazia sfintelor s\rb\tori ale Cr\ciunului”, ne-a spus Ghiorghi]\ Boghian, pre[edintele Funda]iei. (C.S.)

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …