Monday , September 26 2022

Modificări ale bugetului Spitalului Județean, supuse aprobării CJ, în ședința din 30 august

Consilierii județeni vor supune votului, în ședința ordinară de vineri, 30 august, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului Judetean Suceava, pe anul în curs. Între acestea se află și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava, pe anul 2019, conform anexelor nr.4 și 4a în scopul achiziționării de aparatură medicală ce va deservi dotării blocului operator care se extinde.

Potrivit raportului din cadrul proiectului de hotărâre, bugetul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se diminuează, pe parte de venituri, cu suma de 8.377.735 lei, ­dimi­nuare rezultând din influențele asu­pra veniturilor provenind din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Su­ceava, Institutul Regional de Oncologie Iași și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Suceava, precum și a veniturilor din prestări de servicii estimate a se încasa suplimentar. „Cheltuielile se diminuează cu suma de 4.667.163 lei, rezultând o suplimentare cu 3. 710.572 lei a sumei utilizate din excedentul realizat de unitate la finele anului precedent. În cadrul secțiunii de funcționare au fost diminuate cheltuielile de personal cu economiile înregistrate până în prezent și au fost majorate cheltuielile cu bunuri și servicii (pentru întreținere și funcțio­nare, efectuarea de re­parații, achiziția de medicamente și obiecte de inventar)”, se arată în raportul anexat la proiectul de hotărâre. Conform sursei citate, cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-au diminuat cu suma de 3.065.406, rezultată din economiile înregistrate la unele achiziții și din renunțarea la o serie de dotări considerate a nu mai fi oportune de către conducerea unității (men­ționăm aici re­nun­țarea la achiziția Scintigrafului înscris în lista anterioară de investiții, în favoarea achiziției unui Spect-CT pentru care s-a solicitat și obținut modificarea contractului de finanțare din bugetul de stat încheiat cu Direcția Ju­dețeană de Sănătate Publică Su­ceava). Parte din suma rezultată din diminuările propuse pe lista de investiții este alocată unor noi dotări, conform cu fundamentarea managerului unității, dintre care menționăm următoarele dotări propuse pentru Blocul Operator: un Sistem de imagistică fluoroscopic tip braț C cu rotație axială și coronală în valoare de 536.930 lei;  5 aparate de anestezie de înaltă per­­formanță în valoare de 1.652.200 lei;  o linie endoscopic neurochirurgicală pentru abord spinal în valoare de 909.280 lei. (D.P.)

 

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …