Tuesday , March 28 2023

Ministrul Educatiei vine azi la Suceava

~n cursul zilei de azi este a[teptat la Suceava ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, care se va `nt=lni cu inspectorul general al Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J), Petru Carcalete.
Vizita ministrului la Suceava a fost confirmat\ de purt\torul de cuv=nt al I{J, Laura Hacman, care a specificat c\ este vorba despre o discu]ie `ntre cei doi pe probleme de `nv\]\m=nt, cu privire la situa]ia [colilor din jude] `naintea `nceperii anului [colar. Agenda ministrului pentru ziua de azi cuprinde mai multe vizite, jude]ul nostru fiind una din destina]iile sale, astfel c\ reprezentan]ii I{J nu [tiau ieri dac\ Funeriu va vizita obiective de investi]ii din Suceava, singura certitudine fiind discu]ia cu inspectorul general Petru Carcalete. (O. P.)

Vezi si

Sute de absenți la simularea probei la limba și literatura română a examenului național de Bacalaureat 2023

Simularea probei scrise la limba și literatura română din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea …