Saturday , December 10 2022

Manifestari dedicate Zilei Copilului- `n gradinitele si scolile generale din judet

Ziua Interna]ional\ a copilului, s\rb\torit\ ieri, 1 iunie, a oferit prilejul
gr\dini]elor [i [colilor generale din jude] s\ organizeze diverse manifest\ri prin care s\ marcheze s\rb\toarea [i, astfel, s\ le ofere mici bucurii copiilor.
~n acest scop, Gr\dini]a Nr.7 cu program prelungit “ABC” din Suceava a organizat `n curtea interioar\ a institu]iei, un concurs de desene pe asfalt, compete]ie ce face parte din proiectul “Copil\ria- dincolo de v=rst\”. Pre[colarii au primit sprijinul c=torva membri ai Asocia]iei Profesionale de la “Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”, Consiliului Jude]ean al Elevilor [i Centrului de Prevenire, Evaluare [i Consiliere Antidrog Suceava. Coordona]i de educatoarele Geta Donciu, Silvia V\dc\r\u [i Cristina Bijdei, copiii au fredonat c=ntece, au participat la jocuri interactive, la sf\r[itul manifest\rii cei mai talenta]i dintre ace[tia fiind premia]i cu medalii [i dulciuri.
O alt\ ac]iune dedicat\ celor mici a avut loc la Complexul Terapeutic ”Blijdorp- O nou\ via]\” Suceava, unde zeci de copii cu dizabilit\]i au avut parte de manifestarea ”Fii voluntar”, organizat\ cu sprijinul Consiliului Jude]ean, Prefecturii Suceava, Asocia]iei SEVA [i Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului.
Zeci de voluntari, elevi ai Colegiului Na]ional “Mihai Eminescu”, au oferit copiilor centrului o zi de s\rb\toare `n care cei mici s-au bucurat de prezen]a personajelor de poveste [i desene animate, au avut parte de activit\]i sportive, sesiuni de face-painting, desene pe asfalt, jocuri interactive [i baloane de s\pun. Sponsori, reprezentan]i ai autorit\]ilor locale [i membri ai ONGurilor sucevene au r\spuns pozitiv invita]iei institu]iei de a oferi copiilor cu deficien]e o zi `ntr-adev\r de s\rb\toare.

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …