Saturday , January 28 2023

Lungu: Primarii de municipii vor asigurări de la noul premier privind intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2020 a Legii bugetului de stat

In discuțiile de azi de la Palatul Victoria la care participă primarul Sucevei, vor fi abordate și aspecte privind finanțarea unora din cheltuielile de protecție socială care au fost transferate în sarcina primăriilor de precedenta guvernare, modificări legate de impozitul pe venit în privința cotelor ce revin primăriilor și informațiilor ce trebuie transmise de Ministerul de Finanțe. Potrivit lui Ion Lungu, se are în vedere și realizarea unui fond de creditare nerambursabilă pentru primăriile care trebuie să cofinanțeze cheltuieli eligibile din cadrul unor proiecte europene

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va participa la reuniunea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România, care are loc în cursul zilei marți, 19 noiembrie, începând cu ora 13:00, la București – sediul AMR din str. Matei Basarab nr.63. După reuniunea Comitetului Director al AMR, va avea loc, la Palatul Victoria, întâlnirea cu prim-ministrul Ludovic Orban, deplasarea de la sediul AMR la Palatul Victoria se va face cu microbuz  asigurat de AMR cu începere de la ora 15:00. La ora 16:00 este planificată întâlnirea Primului ministru Ludovic Orban și a altor miniștri cu membrii Comitetului Director al AMR.

Potrivit primarului Ion Lungu, pe agenda întâlnirii se va afla ca principală temă stabilirea unui calendar de aprobare a Legii bugetului de stat pe anul 2020, care să asigure intrarea ei în vigoare la 1 ianuarie 2020. Totodată, premierul și membrii cabinetului vor discuta cu primarii de municipii despre asigurarea finanțării sistemului de protecție a copilului, începând cu ianuarie 2020, precum și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. „O altă temă de discuții va fi stabilirea cotelor din impozitul pe venit, ce revin unităților-administrativ teritoriale, prin Legea finanțelor publice locale și nu prin Legea bugetului de stat, așa cum s-a întâmplat în anii 2018 – 2019. În acest sens, este necesară modificarea, începând cu data de 1 ianuarie 2020, a articolelor 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform Acordului încheiat între UNCJR, AMR și AcoR.”, a precizat Ion Lungu.

În plus, el a mai adăugat că se va dezbate la întâlnire și tema transparentizării activității ANAF și crearea posibilității ca autoritățile publice locale să aibă acces permanent la informațiile privind colectarea impozitului pe venit, care constituie una din sursele de venit a bugetelor locale. Ion Lungu s-a referit la faptul că municipiile doresc reglementarea legală a obligației Ministerului Finanțelor Publice de a transmite, prin direcțiile generale ale finanțelor publice locale, începând cu data de 1 ianuarie 2019, trimestrial, către toate unitățile administrativ – teritoriale, informații privind încasările totale din impozitul pe venit la nivelul fiecărei UAT, respectiv sumele achitate cu titlu de impozit pe venit atât de contribuabilii mici și mijlocii, cât și de contribuabilii mari.

În fine, potrivit primarului, o cincea temă de dezbatere cu premierul va fi constituirea, începând cu anul 2020, a unui Fond de creditare nerambursabilă pentru unitățile administrativ-teritoriale în vederea asigurării contribuției proprii a acestora la proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile. „Contribuția proprie a UAT-urilor va fi finanțată din Fond astfel: cuantum de ½ la semnarea contractului de finanțare a proiectului, iar diferența de ½ la finalizarea implementării proiectului”, a precizat primarul Ion Lungu, cu referire la propunerea ce va fi discutată cu premierul la întâlnirea de azi. (D.P.)

 

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …