Thursday , December 8 2022

Lungu nu vrea sens unic pe strada Nicolae Balcescu dupa finalizarea parcarii de pe esplanada Casei de Cultura

Dup\ finalizarea lucr\rilor la sensul giratoriu de la McDonald’s, care trebuia s\ faciliteze accesul `n parcarea subteran\, era preconizat\ ca pe strada ce duce spre Orange Shop s\ se circule pe un singur sens, `ns\ primarul Sucevei a cerut s\ se reanalizeze aceast\ variant\
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea ca [i dup\ finalizarea construc]iei parc\rii subterane de pe esplanada Casei de Cultur\ s\ se poat\ circula pe dou\ sensuri, pe strada Nicolae B\lcescu. Acesta este motivul pentru care proiectul de realizare a unui sens giratoriu la intersec]ia Mc Donald’s, `ntre str\zile Nicolae B\lcescu [i Ana Ip\tescu urmeaz\ a fi reanalizat. Ini]ial, era prev\zut `n proiect ca pe strada Nicolae B\lcescu s\ se circule doar pe un singur sens, cel mai probabil pe cel de urcare spre Casa de Cultur\, dup\ finalizarea sensului giratoriu din zona magazinului McDonald’s p=n\ la sensul giratoriu din dreptul Orange Shop. Construc]ia sensului giratoriu trebuia s\ fie corelat\ [i cu proiectul cu finan]are european\ privind reabilitarea a 14 str\zi din Suceava, inclusiv a arterei principale de circula]ie. Pentru c\ acesta din urm\ a demarat cu jum\tate de an mai t=rziu dec=t termenul prev\zut, nu s-a putut face `nc\ de anul trecut sensul giratoriu de la Mc Donald’s, lucr\rile urm=nd a demara `n acest an, probabil `n aceast\ var\. ~ntre timp, Ion Lungu a cerut o reanalizare a oportunit\]ii cu privire la instituirea circula]iei pe un singur sens. Primarul a explicat c\ sunt unele dubii cu privire la acest lucru, dat fiind faptul c\ odat\ cu finalizarea parc\rii subterane de pe esplanada Casei de Cultur\ va fi l\rgit\ por]iunea carosabil\ a str\zii Nicolae B\lcescu cu peste un metru. Potrivit primarului, `n perioada urm\toare se va stabili dac\ va putea s\ fie men]inut\ circula]ia pe ambele sensuri ale str\zii Nicolae B\lcescu, pe por]iunea de la intersec]ia cu strada Ana Ip\tescu [i p=n\ la intersec]ia cu str\zile Meseria[ilor [i Ciprian Porumbescu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …