Monday , October 3 2022

Lungu cere drumarilor sa faca lucrarile de asfaltare si decapare `n afara orelor de v=rf si pe strazile secundare

Primarul Sucevei s-a declarat extrem de suparat dup\ ce, ieri `n jurul orei 16.00, circula]ia rutier\ s-a „`mpotmolit” `n zona Nordic pn\ la Catedral\, dar [i pe alte str\du]e din cauz\ c\ echipe de muncitori au `nceput s\ decapeze por]iunile ce trebuiau plombate n pe de alt\ parte, Ion Lungu a ceut mai mult\ aten]ie [i la asfaltarea arterei principale de circula]ie, dup\ ce dirigintele de [antier a pus `n discu]ie calitatea criblurii folosite

Primarul Ion Lungu a atras aten]ia firmelor care deruleaz\ lucr\ri de construc]ie `n ora[, `ndeosebi cele care au lucr\ri la infrastructura rutier\, s\ acorde aten]ie maxim\ calit\]ii execu]iei, dar [i s\ respecte programul de lucr\ri convenit [i anume decap\rile de asfalt s\ se fac\ dup\ amiaz\ sau noaptea, ca [i asfaltarea. „Cu ace[ti bani [i cu aceste lucr\ri nu ne vom mai `nt=lni”, a spus primarul Ion Lungu, referindu-se la fondurile europene accesate pentru modernizarea a 14 str\zi printre care [i cele care alc\tuiesc principala arter\ rutier\ a Sucevei. C=t prive[te nemul]umirea cet\]enilor vizavi de unele lucr\ri de repara]ii curente, cum ar fi frez\rile de asfalt la ortele de v=rf, pe alte str\zi neincluse `n programul european, primarul Ion Lungu a spus c\ le d\ dreptate cet\]enilor [i c\ a avut, `n cursul dup\ amiezii de ieri, o discu]ie ceva mai abrupt\ cu drumarii c\rora le-a cerut imperativ s\ fac\ lucr\rile tot seara [i noaptea, m\car decaparea care nu necesit\ o anumit\ temperatur\ exterioar\ ca [i `n cazul asfalt\rii. „A[a cum la proiectul pe fonduri europene, pe artera principal\ de circula]ie a Sucevei, lucr\rile nu se fac la ore de v=rf, tot a[a trebuie de acum `ncolo s\ fie [i pe str\zile secundare, unde se fac doar plomb\ri [i alte repara]iui cu fonduri de la bugetul local”, a declarat Ion Lungu.
~n ce prive[te avertismentul cu privire la calitatea lucr\rilor pe fonduri europene, Ion Lungu a f\cut aceast\ observa]ie dup\ ce dirigintele de [antier, Lauren]iu Cheleneagr\ a anun]at c\, `n urma unei [edin]e care a avut loc luni, a sistat unele opera]iuni pe motiv de calitate necorespunz\toare a criblurii. De aceea, de[i a fost vreme favorabil\ pentru turnarea unor cobvoare asfaltice pe strada principal\, acest lucru nu s-a `nt=mplat `n noaptea de luni spre mar]i [i nici `n diminea]a zilei de luni. „Au ap\rut unele probleme care trebuie remediate foarte urgent. Vom avea o `nt=lnire [i la Inspectoratul pentru Calitatea `n Construc]ii, tot pe marginea acestei situa]ii”, a spus Lauren]iu Cheleneagr\. (D.P.)
 

Vezi si

Ziua Holocaustului din România, marcată la Muzeul de Istorie Suceava prin expoziția foto-documentară ”NU PUTEM UITA…”

Ziua Holocaustului din România va fi marcată vineri, 7 octombrie 2022, ora 10, la Muzeul …