Saturday , May 25 2024

Ludovic Abitei a castigat concursul pentru sefia DSP

N func]iile de director executiv adjunct al Direc]iei de S\n\tatea Public\  [i cea de director executiv adjunct au fost c=[tigate de C\t\lin Pascal [i Firu]a Bosancu

Conducerea Direc]iei de S\n\tate Public\ a reu[it s\ treac\ cu brio peste examenele  sus]inute `n cursul acestei s\pt\m=ni la Agen]ia Func]ionarilor Publici din Bucure[ti.   Ludovic Abi]ei a c=[tigat concursul pentru func]ia de director al  DSP, neav=nd niciun contracandidat. Din comisie au f\cut parte Drago[ Dr\gulescu,director al ANFP,Felicia Stan, consilier- ANFP, Gheorghe S`rb, secretar general al MS, C\t\lin Alexandrescu,director- MS [i Angela Zarojanu-subprefect al jude]ului Suceava. Tot `n Capital\ au mai sus]inut concurs pentru ocuparea func]iilor de director executiv adjunct de s\n\tate public\  [i respectiv, director executiv adjunct  economic C\t\lin Pascal [i Firu]a Bosancu.  Trebuie amintit c\ nici cei doi nu au avut contracandida]i. Subprefectul Angela Zarojanu a declarat c\ to]i cei trei candida]i au fost foarte bine preg\ti]i, au r\spuns la `ntreb\ri foarte bine `n ce prive[te managementul [i atribu]iile DSP, modul `n care trebuie s\ decurc\ colaborare cu Institu]ia Prefectului [i cu spitalele din teritoriu.
Ludovic Abi]ei a fost [ef al Compartimentului de Inspec]ie Sanitar\ al DSP iar ulterior,director adjunct la Departamentul de Control. Dup\ eliberarea din func]ie a directorului Alexandru L\z\reanu, a fost numit, director adjunct.Totodat\ el a preluat  [i atribu]iile  de director executiv, iar apoi a fost eliberat din func]ie. Pe 13 octombrie, Ludovic Abi]ei a fost renumit `n func]ie director executiv intermiar al Direc]iei de S\n\tate Public\ [i tot atunci a fost data limit\ de înscriere la concurs.  ~n aceste zile el urmeaz\ s\ primeasc\ ordinul de numire `n func]ie din partea  Ministerului S\n\t\]ii. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Bogdan Gheorghiu: Programul de guvernare al PSD – dictatură controlată: ”Rîmbu are în sânge postura de controlor. Șoldan are o atitudine paranoică”

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu, fost ministru al Culturii, a transmis, sâmbătă un mesaj …