Friday , May 24 2024

Lucrari cu viteza melcului la drumul Dorna – Panaci, finantat cu fonduri europene

Gheroghe Flutur, presedintele CJ Suceava
N “Sunt trei companii din Suceava care au ob]inut contractul de execu]ie [i `n loc s\ fie bucuroase c\ au de lucru vedem c\ au `nt=rzieri foarte mari”, a a declarat ieri pre[edintele Consiliului Jude]ena Suceava, Gheorghe Flutur
~n cursul zilei de ast\zi are loc, la Consiliul Jude]ean, o [edin]\ cu reprezentan]ii firmelor care fac lucr\ri pe drumul jude]ean care leag\ Vatra Dornei de Panaci. Modernizarea a 22 de kilometri de drum, pe por]iunea Panaci – Bilbor se face printr-un proiect cu finan]are european\ nerambursabil\ `n valoare de 9,9 milioane de euro, `ns\ lucr\rile nu sunt `n grafic. Dup\ ce a inspectat stadiul lucr\rilor, pre[edintele Consiliului Jude]ena Suceava, Gheorghe Flutur a spus c\ este nemul]umit de faptul c\ mai multe por]iuni din acest drum nu au fost `nc\ betonate. „Ziua e lung\, se poate lucra, `ns\ aici am v\zut por]iuni mari de drum care nu sunt `nc\ betonate. Sunt trei companii din Suceava care au ob]inut contractul de execu]ie [i `n loc s\ fie bucuroase c\ au de lucru vedem c\ au `nt=rzieri foarte mari”, a spus Gheorghe Flutur. Este vorba de Eurostrade, Conbucovina [i Cominco.
Potrivit proiectului, pe l=ng\ modernizarea drumului se vor realiza [i 47 de pode]e, 7,5 kilometri de [an]uri, 3 kilometri de ap\r\ri de maluri, 3 kilometri de albii [i toren]i [i 100 de metri liniari de ziduri de sprijin. „Vor fi suficiente p=rghii pentru a-i determina s\ munceasc\ mai repede. Ar trebui s\ munceasc\ [i s=mb\ta, [i noaptea, pentru a recupera timpul pierdut”, a conchis Gheorghe Flutur. Dup\ finalizarea acestui drum, Consiliul Jude]ean va mai trebui s\ finan]eze lucr\rile pe o distan]\ de [ase kiloemtri `n a[a fel `nc=t s\ se fac\ leg\tura cu jude]ul Harghita prin localitatea Bilbor. Astfel, se leag\ bazinul Dornelor de Ardeal prin pasul Bilbor, distan]a dintre Vatra Dornei spre Bucure[ti va avea un drum mai scurt cu circa 100 de kilometri. (D.P.)

Vezi si

Șapte medalii de aur pentru doctoranzi și cadre didactice ale USV, la Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ

Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din …