Saturday , July 20 2024

Locuitorii bransati la magistrala 1 de pe Mihai Viteazu ar putea ramane fara apa calda si caldura

Lucrarile de pe Mihai Viteazul vor depasi, cu siguranta, data de 1 septembrie
Comandamentul de ieri diminea]\ de la Prim\ria municipiului Suceava a debutat cu problema înt=rzierii lucr\rilor la re]eaua de termoficare cu care se confrunt\ autoritatea local\.
În urma solicit\rilor viceprimarului Viorel Seredenciuc ca firmele care se ocup\ de revizia [i reabilitarea re]elelor de termoficare s\ fie prezente la comandamentul de mar]i diminea]\, doar reprezentan]ii de la Conest [i Test Prima au fost ieri diminea]\ prezen]i.
Firma Conest a fost tras\ la r\spundere pentru înt=rzierea lucr\rilor din cauza deficitului de personal. Conest execut\ lucr\ri la re]ele principale de termoficare de pe strada Mihai Viteazu [i strada Zorilor.
Reprezentanta firmei a sus]inut c\ o parte din muncitori sunt angaja]i în executarea altor lucr\ri [i nu pot p\r\si lucrarea respectiv\. Firma respectiv\ se ocup\ cu lucr\ri la magistrala înt=i de pe strada  Mihai Viteazu [i în cazul în care lucr\rile de termoficare nu se vor executa la timp, acest punct principal de furnizare de ap\ cald\ [i c\ldur\ nu va mai putea func]iona.
Viceprimarul Viorel Seredenciuc a îndemnat-o pe reprezentanta Conest s\ aduc\ for]a de munc\ necesar\ pentru a finaliza la timp lucr\rile dac\ tot vremea este favorabil\.
„Dac\ încep ploile c=nd se vor efectua lucr\rile de sudur\ va fi foarte greu, sudorii vor fi nevoi]i s\ lucreze cu corturi [i nailoane. Aduce]i for]\ de munc\, lua]i doi trei oameni de la celelalte lucr\ri, care probabil sunt lucr\ri de durat\. Aici trebuie finalizat\ lucrarea, ora[ul nu are ap\ cald\, Termica finalizeaz\ revizia [i de aceea trebuie s\ lucr\m [i noi la schimbarea conductelor. Lucr\m contra timp, de aceea de azi voi cere în fiecare zi o situa]ie cu num\rul de muncitori prezen]I în acest punct. P\rerea mea este c\ a]i demarat lucr\rile greu. S\pt\m=na trecut\ trebuia decopertat\ strada [i începute lucr\rile. Nu vreau ca peste dou\ s\pt\m=ni s\ aud c\ nu s-a f\cut una-alta c\ nu a fost timp”.
Pe de alt\ parte, reprezentantul de la Test Prima a afirmat c\ lucr\rile pe care ace[tia trebuie s\ le execute au fost începute din cursul zilei de ieri pe str\zile Tipografiei [i {tefan Dracinski [i c\ vor termina la timp av=nd în vedere c\, fa]\ de Conest, Test Prima are num\rul necesar de muncitori care s\ execute lucrarea la timp. Evident c\ s-au g\sit [i scuze pentru avaria de propor]ie de luni, c=nd în urma decopert\rii por]iunii pe care se efectueaz\ lucr\rile pe strada {tefan Dracinski, un cablu de electricitate a fost atins, deoarece  chipurile nu era prev\zut în proiect ca exist=nd pe acea suprafa]\. (I. G.)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …