Friday , December 2 2022

La Suceava, unul din cinci apeluri la 112 este fals

N aceasta este o statistic\ realizat\ la nivelul jude]ului Suceava [i valabil\ pentru luna ianuarie n `n schimb, datele pentru anul trecut sunt diferite, procentajul celor care dau apeluri false la 112 fiind de aproximativ 50% din totalul apelurilor date

Foarte mul]i dintre suceveni mai au mania prosteasc\ de a suna la num\rul de urgen]\ 112 doar pentru a se afla `n treab\, pentru a induce `n eroare pe angaja]ii institu]iilor care se ocup\ de interven]ii `n situa]ii de urgen]\ ori pentru c\ pur [i simplu li se pare c\ o anumit\ situa]ie reprezint\ un poten]ial pericol. Nu o dat\ s-a `nt=mplat ca o persoan\ s\ cheme pompierii sau poli]ia pentru c\ ar fi crezut c\ la vecinul de la mansard\ a izbucnit un incendiu, ba pentru c\ la un alt vecin sau rud\ nu r\spunde nimeni la u[\ iar cuno[tin]ele s-au alarmat crez=nd c\ s-a `nt=mplat vreo nenorocire. Alteori, diverse persoane, cel mai probabil cu un frustr\ri `ntr-un cuantum mare [i o condi]ie intelectual\ diametral opus\ gradului sporit al acelor frustr\ri, sun\ la 112 [i fie fac glume proaste, fie reclam\ tot felul de fapte imaginare sau pe care le prezint\ `ntr-o manier\ exagerat\. Judec=nd dup\ num\rul acestor apeluri [i pinderea lor `n totalul apelurilor date `n cursul lunii trecute la 112 s-ar putea spune c\ mul]i suceveni au o real\ problem\ `n a se adapta la ceea ce `nseamn\ o conduit\ normal\, civilizat\. Nu mai pu]in de patru din cinci apeluri date la 112 `n cursul lunii trecute au fost apeluri false. Din 30.722 de apeluri date din jude]ul Suceava la 112, nu mai pu]in de 24.761 au fost false. Interesant este faptul c\, dac\ se face o compara]ie cu rezultatele de anul trecut, s-ar p\rea c\ `n luna ianuarie a fost un recul `n ce prive[te ponderea apelurilor false. Astfel, anul trecut, abia dac\ unul din dou\ apeluri date la 112 au fost false, din 410.652 de apeluri date din jude] doar 193.060 fiind false. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …