Tuesday , March 5 2024

Ionut Cretuleac a promovat examenul pentru sefia ITM Suceava

Fostul subprefect de Suceava, Ionu] Cre]uleac, a trecut concursul pentru postul de [ef al Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava. Concursul a fost organizat, zilele trecute, la Bucure[ti, de c\tre Agen]ia Na]ional\ a Func]ionarilor Publici. Ionu] Cre]uleac fusese numit de peste o lun\ de zile la [efia ITM Suceava, `ns\ numirea era cu titul interimar iar singurul lucru pe care trebuia s\ `l mai fac\ era acela de a parcurge cu bine examenul pentru a putea fi „[ef cu acte-n regul\”. De men]ionat c\ Ionu] Cre]uleac nu a avut contracandidat [i a ob]inut nota 9 la interviu [i 7,90 la proba scris\, ordinul de instalare `n func]ie urm=nd a fi dat `n c=teva zile, cel mai probabil. Reamintim c\, la `nceputul lunii trecute, Ionu] Cre]uleac a fost numit cu titlu interimar la [efia ITM, dup\ ce Gabriel Harja a demisionat din motive personale. (D.P.)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …