Monday , January 30 2023

Ioan Sava, alias “Casuta”, va ramane in arest

Magistra]ii au respins cererea de revocare a m\surii arest\rii preventive, a lui Ioan Sava, cercetat pentru complicitate la contraband\ cu produse accizabile [i constituire de grup infrac]ional organizat.
Judec\torul nu a fost impresionat de pledoaria avocatului Marius Striblea, carea `ncercat s\ sublinieze faptul c\ este vorba de un dosar tipic `n care procuratura cere aplicarea celei mai drastice m\surii, cea a arest\rii preventive f\r\ a se analiza `n prealabil posibilitatea aplic\rii unor m\suri mai u[oare, cum ar fi interzicerea dreptului de a p\r\si ]ara sau localitatea, f\r\ a se lua `n considerare faptul c\ inculpatul Ioan Sava nici m\car nu are cazier. Tot acesta a propus teoria c\ `n cazul persoanelor persoanelor publice sau cunoscute societ\]ii aceast\ m\sur\ a arest\rii preventive este de obicei casat\ la Curtea de Apel, `ns\ `n cazul persoanelor mai pu]in sau deloc cunoscute, aceast\ m\sur\ “se lipe[te” mult mai u[or. (Cezar P|UN)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un top european, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …