Sunday , October 2 2022

Institutul "Elie Wiesel" acuza CJ Suceava ca a sprijinit editarea unei carti ce are pe coperta fotografia capeteniei legionare Corneliu Zelea Codreanu

Cartea “P\]ania lui Somnoril\”, tip\rit\ cu sprijinul Consiliului Jude]ean ar fi o carte pentru copii, dar care poate fi interpretat\ [i `n cheie “ieroglific\”, cum sus]ine prefa]atorul c\r]ii, I.D. – probabil Ion Dr\gu[anul n Institutul Na]ional pentru Studierea Holocaustului din Rom=nia “Elie Wiesel” a atras ieri aten]ia c\ autorul c\r]ii, George Ungureanu, `n v=rst\ de 100 de ani, este un fost [ef legionar [i c\ pe coperta patru a volumului apare o fotografie a conduc\torului Mi[c\rii Legionare – Corneliu Zelea Codreanu n “Conducerea CJ Suceava se delimiteaz\ de orice fapt care ar elogia persoane care au un trecut istoric neclar [i regret\ acest eveniment”, transmite vicepre[edintele CJ Suceava, Vasile Ilie

 
Fotografia g\zduit\ pe coperta IV a volumului “P\]ania lui Somnoril\”, autor fiind George Ungureanu [i publicat\ de Editura Mu[atinii, a dus la o reac]ie prompt\ a Institutului “Elie Wiesel”, care acuz\ Consiliul Jude]ean Suceava c\ a sprijinit editarea unei c\r]i pentru copii ce are pe coperta sus-amintit\ imaginea c\peteniei legionare Corneliu Zelea Codreanu. Institutul Na]ional pentru Studierea Holocaustului din Rom=nia “Elie Wiesel” acuz\ Consiliul Judetean Suceava c\ a sprijinit editarea c\r]ii “P\]ania lui Somnoril\”, care ar avea pe coperta fotografia c\peteniei legionare Corneliu Zelea Codreanu.
“Lansat ca un volum de poezii pentru copii am fost [oca]i s\ observ\m pe coperta patru fotografia lui Corneliu Zelea Codreanu, conduc\torul Mi[c\rii legionare”, spun reprezentan]ii Institutului Elie Wiesel `ntr-un comunicat.
~n imaginea de pe ultima copert\ a volumului se vede `n fundal fotografia `nr\mat\ a unui t=nar despre care reprezentan]ii Institutului Elie Wiesel sus]in c\ ar fi Corneliu Zelea Codreanu.
Pe pagina de gard\ a c\r]ii “P\]ania lui Somnoril\” apar coordonatele Consiliului Jude]ean Suceava [i ale Centrului Cultural Bucovina, o institu]ie subordonat\ CJ Suceava. De asemenea, afi[ul de lansare a c\r]ii arat\ c\ ceremonia de lansare a fost sprijinit\ [i de Muzeul Bucovinei, institu]ie subordonat\ [i ea Consiliului Jude]ean.
Vasile Ilie, vicepre[edintele CJ Suceava care a fost prezent la lansarea c\r]ii, a declarat c\ institu]ia Consiliului Jude]ean “ se delimiteaz\ de orice fapt care ar elogia persoane care au un trecut istoric neclar. Regret\m acest eveniment care s-a produs. Consiliul Jude]ean Suceava sprijin\ ac]iunile culturale, seminarii, dezbateri, lans\ri de carte , expozi]ii, tradi]ii, dar nu controleaz\ produsul cultural”.
Suspiciunea este c\ institutul Elie Wiesel a fost informat despre apari]ia pe coperta c\r]ii scriitorului sucevean a imaginii cu Corneliu Zelea Codreanu de c\tre un angajat al Bibliotecii Jude]ene “I.G. Sbiera”. Directorul Bibliotecii, Gabriel C\r\bu[ s-a delimitat de componenta de tehnoredactare a volumului, declar=nd c\ lansarea c\r]ii a fost doar o ac]iune g\zduit\ de institu]ia pe care o reprezint\. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat de asemenea c\ institu]ia pe care o conduce a g\zduit doar lansarea acestui volum.
N George Ungureanu – “un fost legionar care a luat parte activ la politica antisemit\ a statului”
Autorul volumului P\]ania lui Somnoril\” este George Ungureanu, acum `n v=rst\ de 100 de ani. Institutul Elie Wiesel sus]ine c\, potrivit volumului autobiografic “Prin labirintul vie]ii” (Editura Mu[atinii, Suceava 2010), George Ungureanu a fost membru activ al Mi[c\rii legionare, iar `n perioada Statului Na]ional Legionar, el a fost numit prin Decret al Consiliului de Mini[tri, comisar de rom=nizare la `ntreprinderea Textil\ Rom=n\ “Nobert Juster”.
Institutul Na]ional pentru Studierea Holocaustului din Rom=nia sus]ine c\ este “inexplicabil [i revolt\tor s\ asist\m la sus]inerea [i promovarea imaginii, de c\tre conducerea Consiliului Jude]ean Suceava, a unui fost legionar care a luat parte activ la politica antisemit\ a statului”.
De asemenea, organiza]ia `si arat\ `ngrijorarea fa]\ de “promovarea unei literaturi memorialistice sau destinat\ tinerei genera]ii, av=nd ca mesaj idei [i personaje ale mi[c\rii legionare”.
Lansarea volumului “P\]ania lui Somnoril\ “a avut loc, miercuri, 12 aprilie, la Biblioteca Bucovina I.G. Sbiera, `n cadrul unui eveniment de aniversare a scriitorului George Ungureanu. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava, Centrul Cultural “Bucovina” – Centrul pentru Conservarea [i Promovarea Culturii Tradi]ionale, Muzeul Bucovinei, Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera. George Ungureanu a implinit pe 12 aprilie 2012 v=rsta de 100 de ani. ~n prefa]a c\rtii se povesteste cum scriitorul a fost condamnat de cinci ori la moarte [i de 30 de ori la `nchisoare de regimul comunist. (O.S.)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …

No comments

  1. Traiasca Capitanul si Legiunea!!!
    Evreul sa mai taca din gura!!! Lacomia lor a provocat criza economica!!!
    Capitanul a fost un mare patriot si un mare crestin!!!

  2. ….zi-le angelica (furtună)!….