Thursday , April 18 2024

In ciuda conditiilor vitrege din invatamantul sucevean, un singur dascal a demisionat anul acesta

.
N “Este vorba despre un cadru didactic care a invocat motive personale – a demisionat [i a plecat la munc\ `n str\in\tate”, a declarat Laura Hacman, purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului {colar Suceava n pentru a scoate `n eviden]\ `nc\ o dat\ paradoxul sistemului de `nv\]\m=nt sucevean, amintim c\ anul trecut s-au `nregistrat cinci demisii, iar `n 2008 au fost 62 de angaja]i care au plecat din sistem
~nc\ din toamna trecut\, de la `nceputul anului [colar 2009-2010, sistemul de `nv\]\m=nt a fost umbrit de criza financiar\ [i de reducerile de cheltuieli de tot felul care au fost impuse de aceasta. Festivit\]ile de deschidere au fost mai mult dec=t sobre, f\r\ invita]i politicieni, toate acestea ca o form\ de protest `mpotriva m\surilor de austeritate implementate `n acea perioad\, care au lovit foarte tare `n `nv\]\m=nt – Cenu[\reasa sistemului bugetar rom=nesc, cum este numit de dasc\li.
A urmat un an [colar care s-a aflat aproape `ncontinuu sub semnul `ntreb\rii, cu greve de avertisment sau generale, cu amenin]\ri ale sindicatelor de a `nghe]a anul [colar sau de a-l boicota, victime fiind elevii, a c\ror activitate a fost dat\ peste cap. Chiar [i a[a, adopt=nd o atitudine destul de drastic\, profesorii nu au ob]inut ceea ce au revendicat luni `n [ir, `ntr-un final lefurile fiindu-le t\iate cu 25%, catedrele vacantate pentru etapele mi[c\rii personalului didactic au fost [i ele semnificativ reduse iar cei care nu au intrat `n restr=ngere de activitate au de f\cut fa]\ unor condi]ii vitrege [i `n noul an [colar, ]in=nd cont c\ banii sunt mai pu]ini [i naveta nedecontat\.
Totu[i,]in=nd cont de problemele punctate mai sus, un singur angajat din `nv\]\m=ntul sucevean a demisionat [i chiar a luat calea str\in\t\]ii. “Este vorba despre un cadru didactic care a invocat motive personale – a demisionat [i a plecat la munc\ `n str\in\tate”, a declarat Laura Hacman, purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului {colar Suceava.
Pentru a scoate `n eviden]\ `nc\ o dat\ paradoxul sistemului de `nv\]\m=nt sucevean, amintim c\ anul trecut s-au `nregistrat cinci demisii, iar `n 2008 au fost 62 de angaja]i care au plecat din sistem. O explica]ie oferit\ anul trecut de inspectorii [colari vizavi de aceast\ sc\dere drastic\ a demisiilor din `nv\]\m=nt a fost pus\ pe seama lipsei locurilor de munc\ [i a faptului c\ acest sistem asigur\ o oarecare stabilitate, cel pu]in pe parcursul unui an.
Mai mult dec=t at=t, la `nceperea anului [colar 2009-2010, la nivelul jude]ului Suceava, 98% din posturile didactice scoase la concurs, at=t pentru titularizare, c=t [i pentru suplinire, erau ocupate. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …