Sunday , April 21 2024

Hotelul Central scos din nou la vanzare, cu 25% mai ieftin

Hotelul "Central" este inchis de mai bine de patru ani
Amatorii pot cump\ra hotelul sucevean Central cu trei milioane de euro dup\ ce anul trecut acesta fusese scos la v=nzare pentru patru milioane de euro.  Hotelul din centrul Sucevei este închis de patru ani iar din interior au fost scoase toate bunurile valorificabile, de la plitele din buc\t\rie, la mobilierul din restaurant [i din camere, dar [i gresia [i faian]a. Patronul Josef Goschy, proprietarul lan]ului Unita Turism a anun]at ieri c\ vrea s\ încaseze [ase milioane de euro din vânzarea hotelurilor Transilvania din Alba Iulia [i Central din Suceava
Hotelul Central din Suceava este scos din nou la v=nzare de patronul lan]ului Unita Turism, cer=nd pentru imobilul din centrul municipiului re[edin]\ de jude], trei milioane de euro.  “Vreau s\ vând hotelurile Transilvania din Cluj [i Central din Suceava, iar pe fiecare dintre ele voi cere circa trei milioane de euro”, a declarat în aceste zile Josef Goschy. Hotelul Transilvania are 82 de camere [i este clasificat la trei stele, iar Central are 93 de camere [i dou\ stele.
În ceea ce priove[te hotelul din Suceava, vorba vine c\ este de dou\ stele în condi]iile în care loca]ia a fost închis\ de acum patru ani.
Hotelul Central din Suceava a mai fost scos la v=nzare [i în vara anului trecut de UNITA Holding dup\ ce trei ani [i jum\tate a stat nefolosit. Pre]ul cerut pentru cea mai bine pozi]ionat\ loca]ie hotelier\ din municipiul re[edin]\ de jude] era în urm\ cu un an de 4 milioane de euro, sum\ cerut\ de patronii holdingului pentru cl\direa care are 82  de camere de hotel apreciate, c=nd func]ionau, la dou\ stele, dar [i un restaurant care alt\dat\ aduna numai lumea bun\ a ora[ului [i doar turi[ti de elit\. Suma era anul trecut considerat\ de unii oameni de afaceri foarte bun\ dar, timp de un an,  doar un singur dezvoltator imobiliar sucevean s-a interesat de ofert\ [i nu a oferit patronului UNITA Holding, Josef Goschy, mai mult de dou\ milioane de euro, sum\ cu care acesta nu a fost de acord. Este drept c\ în aceast\ perioad\ de criz\ este greu s\ g\se[ti un cump\r\tor care s\ ofere un pre] bun, în condi]iile în care toat\ lumea [tie c\ acela care î[i scoate bunurile la v=nzare în aceste zile de criz\ are nevoie stringent\ de lichidit\]i.
În anii de dup\ 1989, Hotelul restaurant Suceava – Central, s-a descurcat din ce în ce mai greu p=n\ c=nd, în toamna anului 2006 s-a decis închiderea loca]iei cu perspectiva moderniz\rii sale la noile cerin]e ale vremii. Lucr\rile de investi]ii au început mai înt=i cu o opera]iune de d\r=mare interioar\. Astfel, dup\ ce în 2007, din buc\t\rie, restaurant [i din camere au fost scoase toate dot\rile, de la plite [i mobilier p=n\ la gresie [i faian]\, lucr\rile de modernizare au fost sistate.
Josef Goschy a vândut în luna decembrie a anului trecut hotelul Unita pe care îl de]inea în Târgu Mure[ c\tre o firm\ din ora[, Voiajor SRL.
Pe de alt\ parte, omul de afaceri a scos de mai mult de un an la vânzare hotelurile Onix [i Safir de la Cap Aurora, pe care dorea, la momentul respectiv, s\ ob]in\ [ase milioane de euro.
Unita Turism de]ine 25 de hoteluri care cumuleaz\ peste 3.500 de camere [i 7.000 de locuri în restaurante, fiind cel mai mare lan] hotelier din România.
Goschy este, totodat\, unul dintre cei mai importan]i hotelieri de pe Litoral, cu trei hoteluri în Olimp (Amfiteatru, Belvedere, Panoramic), cump\rate la sfâr[itul anului 2007 de la AVAS pentru 22 de milioane de euro, trei unit\]i în Mamaia (Comandor, Amiral [i Orfeu) [i alte dou\ la Cap Aurora (Onix [i Safir). (Neculai RO{CA)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …