Thursday , November 30 2023

Gala Olimpicilor suceveni, duminica, la Conacul Domnesc

Duminic\, 5 decembrie a.c., Inspectoratul [colar al Jude]ului Suceava organizeaz\ în Sala polivalent\ a Complexului „Conacul Domnesc”, Gala Olimpicilor Suceveni, edi]ia 2010.
Inspectorul general al I{J Suceava a ar\tat ieri c\ scopul manifest\rii este s\rb\torirea elevilor premia]i la fazele na]ional\ [i interna]ional\ a olimpiadelor [colare din acest an, împreun\ cu profesorii îndrum\tori, directorii unit\]ilor [coare din care provin, inspectori [colari, reprezentan]i ai comunit\]ilor jude]ene [i locale, oameni de cultur\, reprezentan]i ai mediului de afaceri  [i mass-media.
La eveniment sunt invita]i s\ participe 160 de elevi olimpici `n anul 2010, 164 de profesori îndrum\tori ai acestora,  42 de directori de [coli [i 40 de invita]i. Elevii olimpici vor primi medalii inscrip]ionate cu însemnele evenimentului.
În cadrul programului va fi lansat\ a doua  edi]ie a publica]iei „Albumul olimpicilor suceveni”, cuprinzând câte o pagin\ cu imagini [i texte reprezentative pentru promovarea elevilor, profesorilor îndrum\tori [i unit\]ilor [colare cu performan]e în olimpiadele [colare. (O.S.)

Vezi si

Jumătate din județul Suceava, sub cod galben de ploi și vânt începând de joi seară

ANM a emis, joi dimineață, avertizări de vreme rea în aproape jumătate de țară. Vor …