Saturday , May 25 2024

Flutur cere stoparea presiunilor imobiliare in jurul bisericilor si manastirilor

N „Cu orice riscuri, trebuie s\ se `n]eleag\ c\ zona Bucovinei este frumoas\ pentru c\ exist\ m\n\stiri, nu pentru c\ exist\ vile”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, preciz=nd c\ `i mul]ume[te Arhiepiscopului Sucevei [i R\d\u]ilor, ~PS Pimen pentru ajutorul care i-a fost dat `n aceast\ direc]ie
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Sucevaa, Gheorghe Flutur, a cerut, ieri, s\ fie stopat\ presiunea imobiliar\ `n zona din preajma bisericilor [i m\n\stirilor din Bucovina, `ndeosebi a l\ca[urilor de cult aflate `n patrimoniul na]ional [i cel mondial – UNESCO. {eful administra]iei jude]ene sucevene sus]ine c\ `n ultimii ani au ap\rut foarte multe construc]ii noi `n preajma m\n\stirilor iar prin felul `n care au fost proiectate [i ridicate, respectivele cl\diri obtureaz\ vizibilitatea [i chiar blocheaz\ accesul l\ca[urilor de cult cu care Bucovina se m=ndre[te c\ ar fi reprezentative. „Trebuie s\ stop\m presiunea imobiliar\ `n zona m\n\stirilor. Timp de 20 de ani s-au sc\pat caii `n p\pu[oi. Cu orice riscuri, trebuie s\ se `n]eleag\ faptul c\ zona Bucovinei este frumoas\ pentru c\ exist\ m\n\stiri, nu pentru c\ exist\ vile”, a spus Gheorghe Flutur, ieri, la o discu]ie care a avut loc la M\n\stirea Dragomirna pe tema patrimoniului cultural [i religios, dar [i a promov\rii turistice. El consider\ c\ trebuie s\ se aib\ `n vedere zonele de protec]ie pentru l\ca[urile de cult iar `n permiterul acestor zone s\ nu se aprobe construc]ii care s\ altereze peisajul arhitectural [i imaginea m\n\stirilor. {eful administra]iei jude]ene sucevene a ]inut s\ precizeze c\ este [i obliga]ia CJ s\ salveze imaginea [i aspectul m\n\stirilor de pe teritoriul jude]ului. Potrivit lui Gheorghe Flutur, au fost discu]ii pe aceast\ tem\ [i cu Arhiepiscopului Sucevei [i R\d\u]ilor, ~PS Pimen, preciz=nd c\ `i mul]ume[te pentru ajutorul care i-a fost dat `n aceast\ direc]ie. De asemenea, demersul privind zonele de protec]ie `n preajma m\n\stirilor `n vederea stop\rii presiunilor imobiliare care s-au tot f\cut [i se fac de mai mult timp `ncoace face parte dintr-unul mai amplu, dup\ cum a l\sat Gheorghe Flutur s\ se `n]eleag\, [i anume cel de „a stopa manelizarea satului rom=nesc”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Șoldan: Suceava are nevoie de un primar precum Vasile Rîmbu

Deputatul Gheorghe Șoldan, candidatul PSD la conducerea Consiliului Județean Suceava, și Vasile Rîmbu, candidatul social-democraților …