Monday , March 27 2023

Flutur cere stoparea presiunilor imobiliare in jurul bisericilor si manastirilor

N „Cu orice riscuri, trebuie s\ se `n]eleag\ c\ zona Bucovinei este frumoas\ pentru c\ exist\ m\n\stiri, nu pentru c\ exist\ vile”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, preciz=nd c\ `i mul]ume[te Arhiepiscopului Sucevei [i R\d\u]ilor, ~PS Pimen pentru ajutorul care i-a fost dat `n aceast\ direc]ie
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Sucevaa, Gheorghe Flutur, a cerut, ieri, s\ fie stopat\ presiunea imobiliar\ `n zona din preajma bisericilor [i m\n\stirilor din Bucovina, `ndeosebi a l\ca[urilor de cult aflate `n patrimoniul na]ional [i cel mondial – UNESCO. {eful administra]iei jude]ene sucevene sus]ine c\ `n ultimii ani au ap\rut foarte multe construc]ii noi `n preajma m\n\stirilor iar prin felul `n care au fost proiectate [i ridicate, respectivele cl\diri obtureaz\ vizibilitatea [i chiar blocheaz\ accesul l\ca[urilor de cult cu care Bucovina se m=ndre[te c\ ar fi reprezentative. „Trebuie s\ stop\m presiunea imobiliar\ `n zona m\n\stirilor. Timp de 20 de ani s-au sc\pat caii `n p\pu[oi. Cu orice riscuri, trebuie s\ se `n]eleag\ faptul c\ zona Bucovinei este frumoas\ pentru c\ exist\ m\n\stiri, nu pentru c\ exist\ vile”, a spus Gheorghe Flutur, ieri, la o discu]ie care a avut loc la M\n\stirea Dragomirna pe tema patrimoniului cultural [i religios, dar [i a promov\rii turistice. El consider\ c\ trebuie s\ se aib\ `n vedere zonele de protec]ie pentru l\ca[urile de cult iar `n permiterul acestor zone s\ nu se aprobe construc]ii care s\ altereze peisajul arhitectural [i imaginea m\n\stirilor. {eful administra]iei jude]ene sucevene a ]inut s\ precizeze c\ este [i obliga]ia CJ s\ salveze imaginea [i aspectul m\n\stirilor de pe teritoriul jude]ului. Potrivit lui Gheorghe Flutur, au fost discu]ii pe aceast\ tem\ [i cu Arhiepiscopului Sucevei [i R\d\u]ilor, ~PS Pimen, preciz=nd c\ `i mul]ume[te pentru ajutorul care i-a fost dat `n aceast\ direc]ie. De asemenea, demersul privind zonele de protec]ie `n preajma m\n\stirilor `n vederea stop\rii presiunilor imobiliare care s-au tot f\cut [i se fac de mai mult timp `ncoace face parte dintr-unul mai amplu, dup\ cum a l\sat Gheorghe Flutur s\ se `n]eleag\, [i anume cel de „a stopa manelizarea satului rom=nesc”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O comisie va face timp de 10 zile verificări ale modului în care sucevenii folosesc instalațiile de gaze  

În urma  exploziei produse în dimineața zilei de luni la un apartament din municipiul Suceava, …