Sunday , December 4 2022

Festivalul Francofon “Primavara Poetilor” a fost inaugurat la Colegiul “Stefan cel Mare”

În cadrul Workshop-ului de Literatur\ [i Art\ de la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” prin care s-a inaugurat, pe 6 martie, la Suceava, Festivalul Francofon “Prim\vara Poe]ilor – 14e Printemps des Poetes”, au fost decernate, având în vedere performan]ele candida]ilor, Diplomele de Excelen]\ [i dou\ Premii de Excelen]\ “Iulia Leo Miza”.
Distinc]iile au fost adjudecate de elevele Andreea Gherman (clasa a XI-a E) [i Claudia Seliuc (clasa a X-a F), acestea av=nd ca profesori îndrum\tori pe Iulia Murariu [i Domnica Oniga. Inaugurat în anul 2011 de scriitoarea Angela Furtun\, Premiul “Iulia Leo Miza” a fost decernat [i anul acesta, în semn de omagiu fa]\ de memoria unuia din cei mai mari dasc\li [i oameni de cultur\ bucovineni [i români, [i ca semn de pre]uire pentru munca [i eforturile unei tinere speran]e a culturii noastre viitoare. “Sponsorul premiilor a fost Dr. Cristian I. Leo Miza, fiul distinsei profesoare disp\rute anul trecut [i care a fost o veritabil\ personalitate a [tiin]elor educa]iei bucovinene [i române[ti”, a precizat scriitoarea Angela Furtun\, cea care a înfiin]at premiul în anul 2011, [i care este coordonatoarea Festivalului Francofon.
Festivalul Francofon “Le Printems des Poetes” se afl\ la a VII-a edi]ie `n Bucovina [i la a XIV-a edi]ie `n Fran]a, tema propus\ pentru anul acesta fiind “Enfances-Copil\rii”. Festivalul are o agend\ complex\ de evenimente, între care se num\r\ workshopuri de literatur\, întâlniri cu cititorii, colocvii cu elevii [i iubitorii de cultur\, spectacole [i recitaluri, ateliere de scriere creativ\, lecturi publice în spa]ii clasice sau neconven]ionale, conferin]e, lans\ri de carte, dezbateri, audi]ii [i proiec]ii video. Atelierele de scriere creativ\ [i lectur\ func]ioneaz\ în patru zile ale festivalului: pe 8 martie, ora 12, ca [i pe 12 [i 13 martie, 21 martie, ora 18, la Sala de Arte a Bibliotecii Bucovinei. Festivalul celebreaz\ prin programe speciale Ziua Interna]ional\ a Francofoniei, pe 20 martie, precum [i Ziua Mondial\ a Poeziei, pe 21 martie. ~n 24 martie, parcul de lectur\ Alexandria Libr\rii din Shopping City va g\zdui recitaluri [i lecturi publice `n cadrul celei de-a V-a edi]ii a evenimentului “Suceava cite[te”.
Organizatorii festivalului sunt: Consiliul Jude]ean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”, Alexandria Libr\rii, Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”, Colegiul De Art\ „Ciprian Porumbescu”, Colegiul Tehnic „Mihai B\cescu” F\lticeni, Clubul La Fier\rie [i Shopping City Suceava – City Gallery. (Adelina T.)

Vezi si

O femeie de 33 de ani, ajunsă în stare gravă la spital, le-a spus medicilor că s-a înjunghiat din greșeală în burtă în timp ce se certa cu soțul

O femeie în vârstă de 33 de ani din municipiul Suceava a ajuns, sâmbătă după-amiază, …