Saturday , December 3 2022

Expozitie-concurs de desene gazduita de Muzeul Satului Bucovinean

Vineri, 3 iunie, Muzeul Bucovina `n colaborare cu Consiliul Jude]ean Suceava a organizat cea de-a XV-a edi]ie a expozi]iei- concurs de desene “Vis de copil `n casa bunicilor”. Competi]ia a vizat elevii `ntre 7 [i 15 ani din cadrul [colilor sucevene [i a fost  g\zduit\ de Muzeul Satului Bucovinean.
Copiii care au expus cele mai bune desene au fost r\spl\ti]i cu trei premii I, [apte premii II, zece premii III [i 37 de men]iuni.
“Suntem deja la a XV-a edi]ie, iar ceea ce pot s\ constat e nivelul din ce `n ce mai ridicat al desenelor, dovad\ st=nd [i num\rul de premii oferite `n cadrul acestei edi]ii. S-au remarcat `n mod deosebit elevii Colegiului Na]ional de Art\ “Ciprian Porumbescu”, cei ai Colegiului “Petru Rare[” [i {coala Generala Nr.10”, a declarat Maria Cru[ninschi din partea Muzeului Bucovina.
Juriul, care a avut dificila misiune de a aprecia operele micu]ilor, a fost prezitat de Cornelia Rusu Sadovei de la Colegiul de Art\ “Ciprian Porumbescu”, care al\turi de Maria Cru[ninschi, Ovidiu Bort\ [i Violeta Enea de la Muzeul Bucovina au oferit la final distinc]ii elevilor.
~nainte de `nceperea concursului, zeci de elevi de la Palatul Copiilor Suceava, coordona]i de Mirela Duminic\, au oferit celor prezen]i, un spectacol folcloric [i de dansuri de caracter. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …