Epidemia de coronavirus amână licitația de modernizare a zece locuri de joacă din Suceava

reportersite
02 aprilie 2020, 6:35

Primăria Municipiului Suceava a prelungit până pe data de 22 aprilie termenul de depunere al ofertelor la licitația de proiectare și execuția lucrărilor de modernizare la zece locuri de joacă, ieri fiind termenul inițial. Studiul de fezabilitate a fost făcut în 2019 iar licitația a fost structurată pe patru loturi

Epidemia de coronavirus nu doar că a dus la anularea achiziției de ornamente stradale luminoase pentru sărbătorile pascale, dar se pare că a făcut ca licitația de modernizare a zece locuri de joacă din Suceava să fie amânată. Dacă alteori amânarea termenului de depunere a licitației era de circa o săptămână la licitațiile organizate de Primărie, de această dată licitația s-a mutat după Paște, cu o zi mai devreme de sărbătoarea Sfântului Gheorghe.

Astfel, termenul limită pentru primirea ofertelor nu mai este data de 1 aprilie, ora 15:00, ci data de 22 aprilie. Conform unei erate publicată pe SEAP/SICAP, au fost modificate corespunzător și perioadele de valabilitate a ofertelor care vor fi depuse. Alte modificări cum ar fi, de exemplu, prețul estimat sau durata de execuție a lucrărilor la cele 10 locuri de joacă – a fost estimată la 12 luni – nu au fost schimbate.

Potrivit studiului de fezabilitate realizat anul trecut, toate locurile de joacă vor avea un suport pentru biciclete și vor fi prevăzute cu covor elastic și la toate vor fi instalate stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice. În funcție de configurația terenului, fiecare loc de joacă va fi prevăzut cu un complex separat, numărul de leagăne sau alte figurini cu arcuri și de bănci diferind de la caz la caz.

Contractul pe care Primăria îl va încheia la finalul licitației cu câștigătorul presupune prestarea serviciului de proiectare și executarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare locuri de joacă în municipiul Suceava – 10 buc.”, conform cu cerințele din Studiul de fezabilitate, astfel: prestare servicii proiectare pentru obiectivul de investiții, în fazele de elaborare proiect de autorizare executări lucrări (PAC) și proiect tehnic de execuție (PTE), inclusiv detalii de execuție (DDE) – piese scrise și desenate; elaborare documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (DOAAA); verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic cu ștampila verificatorului de proiecte atestat; asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata de implementare a proiectului; execuția lucrărilor și organizarea de șantier la obiectivul de investiții modernizare locuri de joacă în municipiul Suceava. La prețul contractului se pot adăuga cheltuielile diverse și neprevăzute, doar dacă este cazul.

De altfel, în funcție de suprafață și dotările aferente, licitația a fost organizată pe patru loturi: două locuri de joacă situate pe Str. Luceafărului nr. 8 și B-dul George Enescu nr. 16, fiecare în suprafață de 195 mp; șase locuri de joacă situate pe Str. Tipografiei nr. 2, Str. Păcii nr. 11, Str. I. Ghe. Sbierea, Str. Viitorului nr. 6, Aleea Nucului nr. 20 și Str. Mihai Viteazul nr. 21, fiecare în suprafață de 100 mp; un singur loc de joacă situat pe str. Victoriei nr. 17 în suprafață de 340 mp și, respectiv, un singur loc de joacă pe str. Zorilor nr. 6 în suprafață de 42 mp.

Valoarea estimată la lotul 1 este 582.087,50 RON. Valoarea estimată la lotul 2 este 1.025.708,60 RON. Valoarea estimată la lotul 3 este de 614.115,88 RON. Valoarea estimată la lotul 4 este de 69.953,93 RON.

Toate scrâncioburile de metal, gardul metalic și băncile existente la locul de joacă de la Str. Luceafărului nr. 8 vor fi desființate și, pe covor elastic de cauciuc, vor fi puse șase bănci noi, șase stâlpi de iluminat fotovoltaic, împrejmuire din plasă bordurată pe stâlpi metalici, figurine pe arcuri, balansoare, leagăn din lemn cu două posturi, un carusel, un complex de joacă și un zid de cățărare, dar și un suport pentru biciclete. De asemenea, toate actualele elemente metalice de la locul de joacă din B-dul George Enescu nr. 16 vor fi dezafectate și se vor pune covoare elastic pe care se va așeza un complex de joacă, un leagăn de metal și un leagăn cu arcadă, un carusel, o figurină pe arc, un balansoar elicoidal, dar și un suport pentru biciclete, șase bănci de agrement și cinci stâlpi fotovoltaici, trei coșuri de gunoi. De asemenea, este prevăzută și împrejmuire din plasă bordurată pe stâlpi metalici.

De asemenea, tote cele șase locuri de joacă propuse în cadrul lotului 2 vor fi prevăzute cu covoare elastic de diferite culori, figurine pe arc, balansoar și/sau carusel (după caz, fiind și situații în care acestea nu au fost prevăzute), leagăn, complex de joacă (de dimensiuni ceva mai mici față de cele de la lotul 1), numărul băncilor și a stâlpilor de iluminat, precum și a coșurilor de gunoi fiind mai mic, cel mult patru. Nu vor lipsi suporturile de biciclete și împrejmuirea. Deși vechiul topogan metalic parțial ruginit de la locul de joacă de pe strada Viitorului va fi dezafectat, ca și scrâncioburile metalice din anii ¢90, în studiul de fezabilitate este prevăzută amplasarea unui nou leagăn metalic cu două șezuturi amvelopă, același tip de leagăn fiind și la alte locuri de joacă din lotul al doilea. Este de menționat că din cauza diferențelor perimetrelor spațiilor de joacă, fiecare va avea un complex de joacă adaptat suprafeței în sine.

La locul de joacă situat pe str. Victoriei nr. 17 – lotul al treilea de la licitație – întrucât este la dispoziție o suprafață mai generoasă de 340 mp, va fi prevăzut cu un complex de joacă mai mare, un leagăn metalic cu patru posturi (între care unul tip cuib), un topogan papagal și o bară de echilibru pentru exerciții iar numărul băncilor de agrement va fi de șapte, fiind prevăzuți și șase stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice. Nu au fost uitate covorul elastic, împrejmuirea și suportul de biciclete.

Cât privește locul de joacă de pe str. Zorilor nr. 6 – relativ aproape de stația de la Curcubeu – nu sunt perspective ca acesta să aibă dotări din cele mai generoase din cauza suprafeței destul de mici și anume 42 mp. Prin studiul de fezabilitate s-a propus ca acolo să fie amplasat doar un leagăn metalic cu un singur suport tip „cuib” și un topogan tip caracatiță. Va fi o singură bancă și un singur stâlp de iluminat fotovoltaic, nu va lipsi suportul de biciclete și covorul elastic. (Dan PRICOPE)