Tuesday , April 23 2024

Elevii din scolile Sucevei, urmariti de politisti daca fug de la ore

N `n cadrul unei ac]iuni de s\pt\m=na trecut\, `n urma a 260 de controale, poli]i[tii suceveni au depistat 56 de elevi care absentau de la cursuri

Potrivit unui comunicat de pres\ al IPJ, la nivelul jude]ului Suceava s-au executat s\pt\m=na trecute controale [i ac]iuni privind asigurarea climatului de ordine [i siguran]\ public\ în zona unit\]ilor de înv\]\mânt preuniversitar/universitar, constatându-se urm\toarele:
Au fost astfel organizate 260 de  controale efectuate pe linia sistemelor de paz\ la unit\]ile de înv\]\mânt; au fost identifica]i 56 elevi care absentau de la cursuri; au fost legitimate 449  persoane; s-au organizat 74 `nt=lniri cu conducerile unit\]ilor de înv\]\mânt [i cu p\rin]ii – 74; au fost organizate 44 de [edin]e cu elevii urm\rindu-se preg\tirea antiinfrac]ional\ [i antivictimal\ a acestora. ~n cadrul acestei ac]iuni a fost constatat\ o infrac]iune de lovire sau alte violen]e,  [i au fost aplicate 172  sanc]iuni contraven]ionale în valoare de 22.260 lei. Au fost verificate 140 de  unit\]i economice din zona unit\]ilor de înv\]\mânt verificate.
În cadrul ac]iunii, Biroul Poli]iei pentru Centrul Universitar Suceava a desf\[urat  activit\]i de preg\tire antiinfrac]ional\ [i antivictimal\ cu studen]ii din campus [i c\mine, fiind distribuite materiale privind efectul substan]elor etnobotanice, au fost verifica]i 34 studen]i str\ini cu privire la respectarea legalit\]ii privind [ederea pe teritoriul României, au fost verifica]i 98 studen]i privind regimul re[edin]ei în municipiul Suceava, fiind aplicate 6 sanc]iuni contraven]ionale în valoare de 600 lei. (O.S.)

Vezi si

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează  o delegație de companii internaționale interesate să descopere potențialul de afaceri al orașului Siret și al Bucovinei

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)  organizează în perioada 22-24 mai o delegație …