Sunday , December 4 2022

Egger si-a marit capitalul social cu 16 milioane de euro

Prin Egger Energia [i Egger Technologia, firme din grup care au beneficiat de majorarea capitalului social se vor derula cele mai recente investi]ii de pe platforma de la R\d\u]i – instala]ia de adezivi [i instala]ia de producere a pl\cilor tip OSB, declar\ directorul comercial al firmei, Mihai {andru n alte investi]ii preconizate sunt o central\ pe baz\ de biomas\ [i o cl\dire de birouri, pentru a optimiza costurile de produc]ie
Grupul austriac Egger,  a c\rui activitate se desf\[oar\ `n bun\ parte `n jude]ul Suceava, la fabrica de prelucrare a lemnului de la R\d\u]i, a majorat cu 16 milioane de eruo capitalul a dou\ firme din Rom=nia, conform Ziarului Financiar, care a preluat date publicate `n Monitorul Oficial. Cea mai mare sum\ a fost primit\ de c\tre Egger Energia – 10 milioane de euro (41,3 milioane de lei) ceea ce a dus capitalul social al acestei firme la aproape 27 de milioane de euro (112,4 milioane de lei). Diferen]a de 6 milioane de euro reprezint\ majorarea capitalului firmei Egger Technologia, care `n acest fel a ajuns la 15,7 milioane de euro (65,4 milioane de lei).
Mihai {andru, directorul comercial al companiei a declarat pentru Ziarul Financiar c\ prin cele dou\ firme “se deruleaz\ cele mai recente investi]ii anun]ate de Egger pe platforma de la R\d\u]i, respectiv instala]ia de adezivi [i instala]ia de producere a pl\cilor tip OSB, respect=nd structura adoptat\ de grup pentru astfel de investi]ii. Acest model a fost adoptat din ra]iuni strict administrative, pentru o mai bun\ operativitate [i o mai mare eficien]\ la nivelul lu\rii deciziilor”.
Anul trecut Egger a anun]at o investi]ie de 150 de milioane de euro `ntr-o fabric\ de OSB (pl\ci folosite `n special `n industria construc]iilor pentru pere]i, podele, acoperi[uri dar care pot fi folosite [i pentru cutii de transport [i pale]i) dar [i un proiect de 58 de milioane de euro `ntr-o instala]ie de adezivi, o central\ pe baz\ de biomas\ [i o cl\dire de birouri, pentru a optimiza costurile de produc]ie.
Directorul comercial Mihai {ndru a mai spus c\ principala companie a grupului r\m=ne Egger Rom=nia, sub care se realizeaz\ principala activitate de produc]ie – pl\cile de PAL brut [i PAL melaminat. “Majorarea capitalului social a fost realizat\ pentru pentru a asigura o baz\ solid\ de finan]are pentru investi]iile `n curs la R\d\u]i” a declarat pentru Ziarul Financiar Mihai {andru.
Egger se num\r\ printre cei mai mari juc\tori de pe pia]a de prelucrare a lemnului prin fabrica de la R\d\u]i, care a `nceput produc]ia `n ianuarie 2008 [i a necesitat investi]ii de 210 milioane de euro. Al\turi de Egger, al]i investitori importan]i `n domeniu sunt Kronospan [i Holzindustrie Schweighofer, care are de asemenea o fabric\ la R\d\u]i.
Potrivit ultimelor informa]ii furnizate de companie, Egger Rom=nia a avut `n 2009 o cifr\ de afaceri de 90 de milioane de euro [i un profit de 4,1 milioane de euro. (N.R.)

Vezi si

Tabăra de la Bucșoaia este încă departe de modernizare

Studiul pentru modernizarea Taberei Bucșoaia se apropie de final, dar nu în ritmul în care …