Friday , June 24 2022

DSP caută mediator sanitar pentru comunitatea de rromi din comuna Pătrăuți

Persoanele interesate de acest post își pot depune dosarul de înscriere la concurs până pe data de 27 iunie

Conducerea Direcției de Sănătate Publică a anunțat că în perioada următoare urmează să selecteze un mediator sanitar pentru comuna Pătrăuți, iar cei interesați de acest post, își pot trimite dosarul de înscriere, până pe data de 27 iunie. Printre atribuțiile mediatorului sanitar se află și realizarea catagrafiei populației din comunitatea deservită, precum comunitățile de etnie romă, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele și femeile de vârstă fertilă. Acesta facilitează de asemenea ș accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri și acțiuni de asistență socială și alte măsuri de protecție socială și servicii integrate adecvate nevoilor identificate, identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscriși pe listele medicilor de familie și sprijină înscrierea acestora, inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistență socială și semnalează medicului de familie persoanele care necesită acces Ia servicii de sănătate preventive sau curative și asigură sau facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare.

Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină, copia actului de identitate; copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie (după caz , hotărâre judecătorească de divorț); copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfectionări; copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studi ilo r, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea poziției (ex:adeverințe privind vechimea în munca și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări); adeverința care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului; cazierul judiciar- original; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai este înscris în niciun program/proiect din care este finanțat/subvenționat, certificat de calificare în ocupația de mediator sanitar conform legislației în vigoare, în copie și adeverință din care să rezulte că la nivelul localității din proiect pentru care depune dosarul există comunitate de etnie romă. (C.R.)

Vezi si

Un puști de 16 ani este cel care a tăiat cablurile unui semafor din George Enescu. Motivul: luminile se reflectau în geamul camerei lui

Polițiștii suceveni care au continuat cercetările privind comiterea infracțiunii de „distrugere” în cazul semaforului cu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.