Saturday , November 26 2022

Draga Olteanu Matei, presedintele juriului la Festivalul de Teatru pentru Tineret de la Falticeni

Draga Olteanu Matei va prezida juriul primei edi]ii a Festivalului de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic”, ce va avea loc la F\lticeni, în perioada 15 – 17 iunie (preselec]ia jude]ean\) [i 1 – 4 septembrie (finala interna]ional\).
În prima etap\ a festivalului – 15-17 iunie -, vor mai fi prezente personalit\]i precum actorul Eusebiu [tef\nescu, cantautoarea Maria Gheorghiu, de la Teatrul Na]ional Bucure[ti, care vor prezenta un spectacol omagial “Eminescu”, Catrinel Dumitrescu [i Carmen Trocan de la Teatrul Nottara din Capital\, care vor juca în spectacolul “Doamna [i specialistul”, prezentat de Compania Teatral\ Bucovina, [i studen]i de la Universitatea de Art\ Teatral\ [i Cinematografic\ “Ion Luca Caragiale” din Bucure[ti, care vor prezenta piesa “{antaj” de Ludmila Razumovskaia.
Concursul cuprinde dou\ sec]iuni – interpre]i [i trup\ -, fiecare pe dou\ categorii de vârst\ – între 10 [i 14 ani, respectiv între 15 [i 25 de ani.
În urma preselec]iei jude]ene vor fi selecta]i 12 interpre]i [i grupuri din Suceava (câte trei din fiecare sec]iune [i categorie de vârst\), care vor concura în finala din septembrie cu interpre]i [i trupe din ]ar\, ce vor fi selecta]i de asemenea de juriul de la F\lticeni, dar [i cu o trup\ din Ucraina.
Tinerii pasiona]i de actorie, cu vârste între 10 [i 25 de ani, se pot înscrie în concurs trimi]ând un material filmat cu un monolog sau un spectacol, presta]ia lor urmând a fi evaluat\ de juriul prezidat de Draga Olteanu Matei. Acela[i juriu, din care mai fac parte [i Catrinel Dumitrescu [i Eusebiu [tef\nescu, va desemna câ[tig\torii în urma finalei din septembrie.
Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” de la F\lticeni este organizat de Asocia]ia F\lticeni Cultural. Evenimentul va avea loc la Sala “Aurel B\e[u” din Muzeul de Art\ “Ion Irimescu”.
Grigore Vasiliu, n\scut pe 24 ianuarie 1905 în F\lticeni, a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie. A jucat în multe piese de teatru, precum [i în filme. Numele “Birlic” îl are de la spectacolul omonim în care a jucat la începutul carierei. A murit în 1970, la Bucure[ti.

Vezi si

Patru suceveni au ajuns la spital cu infarct miocardic acut în doar 24 de ore

Aceștia au salvați după ce au primit tratament în cadrul Centrului de Cardiologie Intervențională În …