Tuesday , December 5 2023

Dosarul Morhan, `n rejudecare la Curtea de Apel Suceava

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis ieri admiterea  recursurilor formulate de Dumitru Morhan  [i de Uniunea Ucranienilor din Rom=nia (UUR)  [i a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Suceava n Dumitru Morhan, om de afaceri sucevean [i pre[edinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia (UDUR), a fost condamnat la [ase ani de `nchisoare de Tribunalul Suceava, sentin]\ confirmat\ de Curtea de Apel, pentru `n[el\ciune n instan]a sucevean\ va rejudeca dosarul, pre[edintele UUR, deputatul {tefan Buciuta consider=nd sentin]a Cur]ii Supreme ca fiind “nemul]umitoare”
Judecarea dosarului  `n care omul de afaceri  Dumitru Morhan, pre[edinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia a fost condamnat pentru s\v=r[irea infrac]iunii de `n[el\ciune la [ase ani de `nchisoare cu executare de Tribunalul jude]ean, sentin]\ confirmat\ [i de Curtea de Apel Suceava, se va `ntoarce de unde a plecat. Aceasta este decizia de ieri a ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie, care a dispus ieri admiterea recursurilor formulate de Dumitru Morhan [i de Uniunea Ucrainenilor din Rom=nia, a casat sentin]a Cur]ii de Apel Suceava [i a trimis cauza spre rejudecare c\tre aceast\ instan]\. O gur\ de oxigen formidabil\ pentru Dumitru Morhan [i o sentin]\ considerat\ nemul]umitoare pentru Uniunea Ucraienilor din Rom=nia. “Sentin]a este nemul]umitoare `n condi]iile `n care s-au pronun]at dou\ instan]e care cunosc mai bine problema pe fond. Nu [tiu de ce ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a dat o solu]ie `n acest sens, a[tept\m motivarea deciziei Cur]ii Supreme [i atunci ne vom face public\ pozi]ia”, a declarat deputatul {tefan Buciuta, pre[edintele Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia.
Dumitru Morhan, pre[edinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia (UDUR) a declarat `n aceast\ prim\var\ recurs la ICCJ  `mpotriva sentin]ei Tribunalului Suceava, care a fost confirmat\ de Curtea de Apel Suceava, el r\m=n=nd condamnat `n acest dosar pentru s\v=r[irea infrac]iunii de `n[el\ciune la o pedeaps\ cumulat\ de [ase ani de `nchisoare cu executare. Uniunea Ucrainenilor din Rom=nia a declarat la r=ndul ei recurs la ICCJ, dorind s\ `[i recupereze cheltuielile de judecat\ `n dosarul Dumitru Morhan.
Tribunalul Suceava l-a condamnat `n luna noiembrie a anului trecut pe omul de afaceri Dumitru Morhan, la [ase ani de `nchisoare, pentru fals [i tentativ\ de `n[el\ciune.
El a fost trimis `n judecat\ la sf=r[itul lunii octombrie 2009, de c\tre Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava `ntr-un dosar `n care procurorii au probat c\ fostul prim vicepre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR), actual pre[edinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia s-a folosit de falsuri `n acte [i de martori mincino[i pentru a ob]ine de la familia defunctului pre[edinte al UUR, {tefan Tcaciuc, aproape 100.000 de euro, sum\ provenit\ dintr-un a[a zis `mprumut acordat de Morhan lui Tcaciuc ce nu a mai fost restituit.
Ani `n [ir, Dumitru Morhan  a sus]inut c\ a `mprumutat sume foarte mari de bani at=t fostului pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR) – defunctul {tefan Tcaciuc, c=t [i Uniunii ca atare, `ntr-o perioad\ `n care d=nsul de]inea func]ia de prim – vicepre[edinte al acestei forma]iuni politice. A declan[at ac]iuni `n instan]\ pentru recuperarea acestor “`mprumuturi” demonstrate prin prezentarea unor documente semnate olograf de c\tre {tefan Tcaciuc, c=t [i cu martori. Dup\ ce {tefan Tcaciuc a murit, Dumitru Morhan s-a `ndreptat `mpotriva v\duvei acestuia, Virginia Tcaciuc. ~ntr-unul dintre procese, `n care Dumitru Morhan a cerut s\ i se restituie suma de 97.643 de euro – sum\ provenit\ dintr-un `mprumut ini]ial de 80.000 de euro ce l-ar fi oferit lui {tefan Tcaciuc `n 2001, plus dob=nzile aferente, instan]a i-a dat dreptate [i a pus-o la plat\ pe v\duv\, `n baza unor expertize care certificau c\ semn\tura de pe contractul de `mprumut a lui {tefan Tcaciuc nu este fals\ iar doi martori au confirmat c\ au fost de fa]\ la oferirea `mprumutului, `n casa lui Dumitru Morhan.
Curtea de Apel Suceava a respins `n luna februarie a acestui an apelul `naintat de Dumitru Morhan, `mpotriva sentin]ei Tribunalului, stabilind c\ acesta va trebui s\ execute condamnarea de [ase ani de `nchisoare. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …