Monday , March 4 2024

Din cauza unor avarii la magistrale, pe mai multe strazi nu a curs apa calda ieri

N patru puncte termice sunt afectate de lucr\rile de la magistrala de pe Mihai Viteazu
Problemele la re]elele de termoficare continu\ s\ apar\, iar mul]i suceveni se arat\ nemul]umi]i c\ la robinete `nc\ nu le curge ap\ cald\.
Faptul c\ magistrala de pe strada Mihai Viteazu este `nc\ `n lucru face ca mai mul]i locuitori de pe str\zile `nvecinate s\ nu aib\ ap\ cald\ pentru `nc\ o s\pt\m=n\, poate chiar dou\ de acum `ncolo, dac\ lucr\rile evolueaz\ `n ritmul actual.
Str\zile pe care `nc\ nu este furnizat\ apa cald\, deoarece sunt puncte termice ale magistralei situat\ pe strada Mihai Viteazu, la care sunt efectuate lucr\ri de modernizare a conductelor de termoficare, sunt strada {tefan cel Mare, str\zile din apropierea Complexul comercial Bucovina, strada Universit\]ii cu zona Areni [i o parte din cartierul M\r\[e[ti cu strada Leca Morariu.
De[i a fost reluat\ furnizarea apei calde de dou\ zile, disfunc]ionalit\]ile sistemului de termoficare nu au `nt=rziat s\ apar\, astfel c\ au fost `nregistrate avarii la re]eaua de termoficare de pe strada Scurt\ din cartierul George Enescu, concretizate prin sistarea furnizarii cu ap\ cald\, `n cursul zilei de ieri.
De asemenea, probleme au fost `nregistrate [i la magistrala din Obcini, iar trei puncte termice de pe strada Victoriei, strada Viitorului [i strada Sta]iunii au r\mas f\r\ ap\ cald\ ieri.
Singurul care `nc\ nu a `nregistrat niciun fel de defec]iune la magistral\ [i a beneficiat de ap\ cald\ `n parametri normali a fost cartierul Burdujeni. (Iulia GU{|)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …