Wednesday , December 7 2022

Deputatul Gheorghe Coroama va candida pentru functia de primar al comunei Putna

Lansarea oficial\ a candida]ilor PDL la toate cele 114 prim\rii sucevene, dar [i oferta pentru jude]ul Suceava vor fi f\cute `n cadrul [edin]ei Consiliului de Coordonare Jude]ean PDL Suceava din 31 martie
Biroul Permanent Jude]ean al PDL Suceava a validat, vineri, toate candidaturile pentru func]iile de primar din jude], printre candida]i fiind deputatul de Suceava Gheorghe Coroam\, care va candida `n comuna Putna, dar [i 13 primari care au fost ale[i, `n 2008, din partea PSD sau PNL. Pre[edintele organiza]iei jude]ene Suceava a PDL, Gheorghe Flutur, a declarat c\ `n [edin]a de vineri a Biroului Permanent Jude]ean al PDL Suceava au fost validate candidaturile de primar `n toate cele 114 localit\]i ale jude]ului, inclusiv tandemul Gheorghe Flutur, pre[edinte al CJ Suceava, Ion Lungu, primar al municipiului re[edin]\ de jude]. La [edin]a care a avut loc vinerea trecut\, au fost validate 90 de candidaturi, iar restul de 24 urm=nd a fi clarificate `n decurs de o s\pt\m=n\.
Gheorghe Flutur a precizat c\ BPJ al PDL Suceava a validat, vineri, candidatura deputatului de Suceava Gheorghe Coroam\ la func]ia de primar al comunei Putna. Acesta a fost ales `n 2008 dup\ cer a candidat, din partea PNL, `ntr-un colegiu `n care erau incluse mai multe localit\]i de-a lungul cursului superior al r=ului Suceava, de la Ulma la Vicov, inclusiv comuna Putna. De[i s-a clasat al doilea, dup\ omul de afaceri Dumitru Mihalescul, care a candidat din partea PDL, mandatul de deputat i-a revenit lui Gheorghe Coroam\ `n urma redistribuirii f\cut\ la nivel de jude], `n condi]iile `n care cel care candidase din partea PDL nu ob]inuse peste 50% din voturi [i s\-i asigure intrarea direct\ `n Parlament. ~n cursul anului 2009, dup\ mai multe taton\ri, Gheorghe Coroam\ a decis ca s\ treac\ la PDL.
Dintre candidaturile validate, [apte primari din ora[ele Solca [i Dolhasca [i din comunele Vere[ti, Ipote[ti, M\lini, Bune[ti [i Ulma au fost ale[i pe listele PSD, iar al]i [ase primari din municipiul C=mpulung Moldovenesc [i comunele Cornu Luncii, {erb\u]i, Dorne[ti, Horodniceni [i Poieni Solca au fost ale[i pe listele PNL. Ultimii primari social – democra]i care s-au al\turat, oficial, echipei de la PDL sunt cei din comunele Bune[ti [i Ulma, Gheorghe Beraru [i, respectiv, Mircea Ihnatiuc iar cu c=teva s\pt\m=ni `naintea acestora a fost anun]at\ candidatura din partea PDL a celui de la Solca – Valeru] }\ranu Hofn\r. Tot `n ultimul an, dar ceva mai `nainte de primarii de Solca, Bune[ti [i Ulma, au fost anun]a]i ca fiind de partea PDL primarii de Ipote[ti – Dumitru Corjuc [i de Vere[ti – D\nu] Gavriliuc. Primarul de Dolhasca, Maria Cojocariu [i cel de M\lini, Petru Nistor, fiind `nc\ din 2009 pe lista sus]in\torilor PDL. Dintre primarii ale[i `n 2008 de la PNL, cel de la C=mpulung Moldovenesc – Constantin Gabriel {erban a f\cut primul pasul `nc\ din 2009 spre PDL, iar primarul de la Dorne[ti, Gheorghe Lu]\, [i-a anun]at `nc\ din 2010 sprijinul pentru Gheorghe Flutur, fiind un indiciu clar spre ce tab\r\ politic\ ar putea s\ se `ndrepte. Primarul de Cornu Luncii, Petru Vod\, a avut de-a lungul anilor o rela]ie cu sui[uri [i cobor=[uri `n raport cu PDL, dar spre finele anului trecut au `nceput s\ se limpezeasc\ apele `n ce `l prive[te. De la finele lui 2011, primarul Neculai Florea de la Horodniceni a optat pentru PDL, taton\ri fiind tot din anii trecu]i [i cu primarii de {erb\u]i – C\t\lin S\nduleac [i de Poieni Solca – Simion Jucan.
Lansarea candida]ilor [i oferta pentru jude]ul Suceava vor fi f\cute `n cadrul [edin]ei Consiliului de Coordonare Jude]ean PDL Suceava din 31 martie. Gheorghe Flutur a mai declarat c\ BPJ al PDL Suceava a decis `n unanimitate s\ participe `n alegeri sub sigla [i culorile PDL. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Primăria Suceava va lua un credit pentru asfaltarea a 30 de străzi

Un credit de zece milioane de lei va fi accesat de Primăria Municipiului Suceava în …