Thursday , February 9 2023

De astăzi încep înscrierile pentru examenul de Bacalaureat

Elevii claselor a XII-a întră în focurile examenului de Bacalaureat. Aceștia au la dispoziție, începând de astăzi, cinci zile, pentru a se înscrie să susțină Bac-ul. La nivelul județului nostru sunt 5.577 de elevi înscriși în clasele a XII-a

inscrieri bacalaureat [800x600]

Elevii din clasele a XII-a dar și cei care au absolvit învățământul liceal în seriile anterioare dar nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat, intră începând de astăzi în focurile acestui examen, deoarece în perioada 22 – 26 mai 2017 se pot înscrie pentru a participa la prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Conform calendarului de desfășurare a examenului de Bacalaureat, pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a cursurile se vor încheia pe data de 26 mai. Probele din cadrul examenului de Bacalaureat vor începe cu cele de competențe. Astfel, în perioada 6-7 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română, iar în perioada 8-9 iunie va avea loc proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. In perioada 12-13 iunie se va desfășura proba de evaluare a competențelor digitale, iar în perioada 15-16 iunie va avea loc ultima probă din cadrul competențelor, cea de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, vor începe luni 26 iunie, cu testul de Limba și literatura romană (proba E)a). Marți, 27 iunie, se va desfășura proba de Limba și literatura maternă (proba E)b), iar miercuri, 28 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului (proba E)c) la disciplinele Istorie și Matematică. Ultima probă scrisă din sesiunea curentă, proba la alegere a profilului și specializării (proba E)d), este programată pentru vineri, 30 iunie. În funcție de cele două criterii, candidații vor putea opta pentru una dintre următoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Sociologie și Psihologie.
La examenul de Bacalaureat se pot înscrie atât candidații din seria curentă, cât și cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de Bacalaureat. Elevii suceveni care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de Bacalaureat numai după echivalarea studiilor și promovarea examenelor de diferență stabilite de Ministerul Educației. Înscrierea candidaților pentru examenul de bacalaureat se face, prin fișa-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului. Pentru candidații din seria curentă, profesorii diriginți întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidențele din licee. Tabelele cuprind opțiunile pentru probele de examen și semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginți depun și fișa-tip informatizată, tipărită și semnată de fiecare candidat, în care acesta își asumă opțiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susțină examenul de Bacalaureat. Pentru candidații din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în altă localitate, menționată ca atare în cartea de identitate, candidații se pot înscrie pentru a susține bacalaureatul la o unitate de învățământ de același profil. Candidații care au participat și au fost respinși la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 și care solicită recunoașterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere și o adeverință, eliberată de unitatea de învățământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat în sesiunile menționate.
Rezultatele vor fi afișate pe 5 iulie, contestațiile putând fi depuse în aceeași zi. In perioada 6-9 iulie 2017 comisiile vor rezolva contestațiile depuse de către absolvenți, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 10 iulie.
La probele de evaluare a competențelor, candidații pot obține unul dinte calificativele: utilizator începător, mediu, avansat sau experimentat. Spre deosebire de competențe, unde rezultatul nu influențează media finală de la examen și nici nu condiționează susținerea probelor scrise, la probele scrise elevii trebuie să obțină minimum nota cinci la fiecare disciplină de examen, iar media finală trebuie să fie minimum șase, astfel încât elevul să promoveze examenul de Bacalaureat. In acest an, ar trebui să susțină examenul aproximativ 5.600 de elevi încriși în clasa a XII-a. După desfășurarea simulărilor, în luna martie, la nivelul județului Suceava 44,8% dintre elevii de clasa a XII-a și a XIII-a care au susținut simularea au obținut media 6, media minimă cu care pot promova examenul de Bacalaureat. (Cristina RUSTI)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …